بررسی اثر ميزوپروستول واژينال بر طول مدت زايمان در پارگی زودرس و قبل از ترم کيسه آبThe Effect of Intravaginal Misoprostol on the Duration of Labor in Preterm Premature Rupture of Membrane

حقيقی, لادن and رحمانيان, مژگان (2005) بررسی اثر ميزوپروستول واژينال بر طول مدت زايمان در پارگی زودرس و قبل از ترم کيسه آبThe Effect of Intravaginal Misoprostol on the Duration of Labor in Preterm Premature Rupture of Membrane. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (48). pp. 75-81. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n48p75-fa_2.pdf

Download (233kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=514&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: پارگی زودرس کيسه آب يکی از مسايل شايع مامايی است و القای موفق زايمان خصوصاً در مواردی که Bishop score پايين است، عامل مهمی در کاهش بروز عوارض مادری و جنينی می‌باشد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسی اثر ميزوپروستول واژينال بر طول مدت زايمان در موارد پارگی زودرس و قبل از ترم کيسه آب و Bishop score پايين است. روش بررسی: در اين بررسی که به صورت کارآزمايی بالينی با تخصيص تصادفی انجام شد، 108 خانم باردار با تشخيص پارگی زودرس کيسه آب در سن بارداری 37-29 هفته و با 4Bishop score≤ که انديکاسيون ختم بارداری داشتند، در دو گروه مساوی تحت القای زايمان با 25 ميکروگرم ميزوپروستول واژينال و متعاقباًٌ اکسی‌توسين(مورد) يا اکسی‌توسين به تنهايی(شاهد) قرار گرفته و از نظر طول مدت زايمان، نحوه زايمان، و عوارض جانبی مقايسه گرديدند. يافته‌ها: براساس نتايج حاصل از اين بررسی، فاصله زمانی بين القاء دردهای زايمانی تا زايمان در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود(01/248±68/507 دقيقه در مقابل 38/246±66/596 دقيقه)(005/0=p). عليرغم تشابه ميزان کلی سزارين در دو گروه، ميزان سزارين به علت عدم پاسخ به القای زايمان در گروه مورد کمتر از شاهد بود(9% در مقابل 19%)(004/0=p). دو گروه از نظر وزن هنگام تولد و آپگار دقيقه اول و پنجم نوزادان تفاوتی نداشتند. تاکی‌سيستول در هيچ يک از گروه‌ها مشاهــده نشــد. عـوارض ميزوپروستول شامل دو مورد(7/3%) سردرد(که به مسکن پاسخ داد) و 3 مورد(5/5%) تهوع(که نياز به درمان خاصی نداشت) بود. نتيجه‌گيری: با توجه به نتايج اين بررسی، به نظر می‌رسد که از ميزوپروستول واژينال می‌توان جهت کاهش طول مدت Labor در موارد پارگی‌های زودرس و قبل از ترم کيسه آب با Bishop score پايين به عنوان روشی موثر، ايمن و اقتصادی استفاده کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ميزوپروستول، پارگی زودرس کيسه آب، القای زايمان
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 09 Dec 2014 05:41
Last Modified: 09 Dec 2014 05:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2118

Actions (login required)

View Item View Item