بررسی ميزان آنزيم آدنوزين دآميناز در انواع پلورال افيوژن لنفوسيتی در بيمارستان‌های فيروزگر و رسول اکرم(ص)The Survey of ADA Level in Different Lymphocytic Pleural Effusions in Firoozgar and Rasoul-e-Akram Hospitals

طالبی‌طاهر, مهشید and موسوی, سید علی جواد and حسينی, پرویز and قزوينيان, برزو (2005) بررسی ميزان آنزيم آدنوزين دآميناز در انواع پلورال افيوژن لنفوسيتی در بيمارستان‌های فيروزگر و رسول اکرم(ص)The Survey of ADA Level in Different Lymphocytic Pleural Effusions in Firoozgar and Rasoul-e-Akram Hospitals. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (48). pp. 119-126. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n48p119-fa.pdf

Download (265kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=520&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: آنزيم آدنوزين دآميناز در تشخيص پلورال افيوژن سلی به کار می‌رود. با توجه به اين واقعيت که در کشورهايی که شيوع سل در آن‌ها زياد است، تست ADA از حساسيت و ويژگی زيادی برخوردار بوده و به همين علت نقش مهمی در بررسی‌های تشخيصی پلورال افيوژن‌های لنفوسيتی اگزوداتيو دارد و در عين حال اين تست ارزان و از نظر اقتصادی به صرفه است. در ايران در رابطه با استفاده از اين تست در تشخيص انواع پلورال افيوژن‌های لنفوسيتی، هيچ گونه تحقيقی صورت نگرفته است. در اين مطالعه، به منظور تعيين ارزش تشخيصی آنزيم ADA در تشخيص انواع پلورال افيوژن‌های لنفوسيتی، ميزان اين آنزيم را در انواع نمونه‌های افيوژن مورد مقايسه قرار داديم و هم‌چنين نتايج را با کشت مايع پلور و بيوپسی نيز مقايسه کرديم. روش بررسی: 65 نمونه مايع پلورال لنفوسيتی(تعداد لنفوسيت‌ها بيش از 50%) بررسی شدند که شامل 25 مورد افيوژن ناشی از سل، 13 نفر مبتلا به ترومبوآمبولی ريوی، افيوژن‌های بدخيم 17 مورد، افيوژن‌های ناشی از CHF 5 مورد، افيوژن‌های مربوط به PTE 13 نفر و 2 مورد نمونه ناشی از CABG بودند. در همه بيماران ميزان آنزيم ADA اندازه‌گيری شد و نتايج آن توسط تست Pearson Chi Square بررسی گرديد. يافته‌ها: مقدار ADA به سطح تشخيصی برای سل(u/l45) برای 22 مورد بوده است. اين نتايج در دو بيمار مبتلا به بدخيمی و دو بيمار مبتلا به پنومونی مشاهده گرديد. در بقيه بيماران، ميزان اين آنزيم کمتر از u/l45 گزارش گرديد. حساسيت و ويژگی تست ADA در تشخيص پلورال افيوژن سلی به ترتيب 88درصد و 90درصد محاسبه گرديد. به منظور افتراق معنی‌دار در مثبت بودن تست ADA در پلورال افيوژن سلی و غيرسلی تست Pearson Chi square به کار رفت و 005/0P< گزارش گرديد. نتيجه‌گيری: سطح آنزيم ADA در پلورال افيوژن‌های لنفوسيتی غيرسلی به ندرت از ميزان تشخيصــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای ســل(u/L45) بالاتــر می‌رود، و با توجه به تست Pearson Chi Square ارتباط معنی‌داری بين سطح آنزيم ADA در پلورال افيوژن سلی با ساير پلورال افيوژن‌های لنفوسيتی ناشی از علل ديگر وجود دارد(005/0P<). بنابراين می‌توان از اين تست به عنوان يک تست تشخيصی در پلورال افيوژن‌های لنفوسيتی ناشی از سل استفاده نمود. ‌

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سل، پلورال افيوژن سلی، آنزيم آدنوزين دآميناز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 09 Dec 2014 05:42
Last Modified: 09 Dec 2014 05:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2125

Actions (login required)

View Item View Item