مقايسه مقاومت و کمپليانس ديناميک راه هوايی بين لوله تراشه کافدار و لوله لارنژيال در بيهوشی داخل وريدی کامل(TIVA) Comparing Air Way Resistance and Dynamic Compliance of Tracheal Tube and Laryngeal Tube in TIVA

محقق دولت‌آبادی, محمودرضا and ميرانی, علیرضا (2005) مقايسه مقاومت و کمپليانس ديناميک راه هوايی بين لوله تراشه کافدار و لوله لارنژيال در بيهوشی داخل وريدی کامل(TIVA) Comparing Air Way Resistance and Dynamic Compliance of Tracheal Tube and Laryngeal Tube in TIVA. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (48). pp. 143-147. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n48p143-fa.pdf

Download (141kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=523&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: هدف از انجام اين مطالعه مقايسه مقاومت و کمپليانس ديناميک راه هوايی بين لوله تراشه کافدار و لوله لارنژيال، در بيهوشی داخل وريدی کامل می‌باشد. امروزه‌ کاهش‌ مقاومت‌ راه‌ هوايی‌ و بهبود کمپليانس‌ ديناميک‌ (به‌ معنای‌ پذيرش‌ ريه‌های‌ بيمار در مقابل‌ ورود هوا با فشار مثبت‌) حين‌ تهويه‌ مکانيکی،‌ خواه‌ در بخش‌ مراقبت‌های‌ ويژه‌ و خواه‌ در حين‌ بيهوشی‌ عمومی‌ و به‌ خصوص‌ در بيمارانی‌ که‌ دچار مشکلات‌ ريوی‌ هستند، يک‌ هدف‌ مطلوب‌ جهت‌ کنترل‌ وضعيت‌ هموديناميک‌ و جلوگيری‌ از باروترومای‌ ريوی‌ بيمار می‌باشد. از طرفی‌ کنترل‌ راه‌ هوايی‌ حين‌ عمليات‌ احيا قلبی‌ ريوی‌ و يا برقراری‌ راه‌ هوايی‌ در بيماران‌ بستری‌ در بخش‌ مراقبت‌های‌ ويژه‌ و نهايتاً بيماران‌ حين‌ بيهوشی‌ که‌ نياز به‌ لوله‌ گذاری‌ تراشه‌ دارند، خود مستلزم‌ پذيرش‌ صدمات‌ ناشی‌ از لارنگوسکوپی‌ است و در عين‌ حال‌ نياز به‌ پرسنل‌ ورزيده‌ و تعليم‌ديده‌ دارد. هدف‌ از اين‌ مطالعه‌ استفاده‌ از روشی‌ است که‌ نيازمند‌ پرسنل‌ ورزيده‌ و لارنگوسکوپی‌ نباشد و از طرف‌ ديگر مقاومت‌ راه‌ هوايی‌ و کمپليانس‌ ديناميکی‌ نزديک‌ به‌ روش‌ استاندارد موجود که‌ همان‌ لوله‌ تراشه‌ کافدار می‌باشد، داشته‌ باشد. روش بررسی: مطالعه‌ انجام شده از نوع کـارآزمايی‌ بالينی(Clinical trial) بود و تـعداد 34 بيمار (22 مرد و 12 زن‌) با ميانگين‌ سنی‌ 4/12 ± 1/33 سال‌ که‌ حداقل‌ سن‌ 16 سال‌ و حداکثر سن‌ 53 سال‌ داشتند تحت بررسی قرار گرفتند. اين‌ بيماران‌ جزو ASA کلاس‌ I يا II بوده‌ و‌ کانديد عمل‌ جراحی‌ ارتوپدی‌ بودند (عمل‌ ارتوپدی‌ از جهت‌ به‌ حداقل‌ رسانيدن‌ ريسک‌ آسپيراسيون‌ انتخاب‌ شده‌ بود). برای‌ انتخاب‌ اين‌ بيماران‌ نيز از روش‌ تصادفی‌ ساده‌ استفاده‌ شد. بيماران‌ با روش‌ (TIVA=Total Intravenus Anesthesia) (به‌ اين معنا که‌ تمام‌ داروهای‌ مورد استفاده‌ در بيهوشی‌ به‌ صورت‌ وريدی‌ استفاده‌ شده‌ است‌) بيهوش‌ شده‌ و برای‌ اين‌ کار از پروپوفل‌ به‌ عنوان‌ داروی‌ بيهوشی‌ و فتنانيل‌ به‌ عنوان‌ داروی‌ ضد درد و پاولن(Pancrunium) برای‌ شل‌ کردن‌ بيمار استفاده‌ شد‌. ضمناً پاولن‌ به‌ اين‌ دليل‌ که‌ حداقل‌ آزادسازی‌ هيستامين‌ را دارد و لذا روی‌ مقاومت‌ راه‌ هوايی‌ بی‌تأثير می‌باشد، استفاده شد. جهت‌ اندازه‌گيری‌ مقاومت‌ راه‌ هوايی‌ و کمپليانس‌ ديناميک، دستگاه‌ NICOM به کار رفت که‌ اندکس‌های‌ مورد مطالعه‌ را بر اساس‌ 2CO موجود در هوای‌ بازدمی‌ اندازه‌ می‌گيرد. يافته‌ها: نتايج به دست آمده به کمک آزمون آماری t سنجش شد. در نتايج به دست آمده مشاهده‌ شد تفاوت‌ معنی‌داری‌ )05/0< p ( بين‌ ميانگين‌ مقاومت‌ راه‌ هوايی‌ در لوله‌ تراشه‌ (55/1 ± 38/7) و در لوله‌ لارنژيال‌ (87/3 ± 35/34) وجود دارد، پس‌ مقاومت‌ راه‌ هوايی‌ در لوله‌ لارنژيال‌ بالاتر است‌. تفاوت‌ معنی‌دار بين‌ کمپليانس‌ ديناميک‌ راه‌ هوايی‌ در لوله‌ تراشه‌ (06/7 ± 55/44) و لوله‌ لارنژيال‌ (54/4 ± 08/26) وجود دارد، به‌ اين‌ معنا که‌ کمپليانس‌ ديناميک‌ لوله‌ لارنژيال‌ پايين‌تر است‌. همين‌ طور تفاوت‌ معنی‌دار آماری‌ بين‌ برون‌ده‌ قلبی‌ بين‌ دو لوله‌ وجود دارد، به‌ اين‌ صورت‌ که‌ در لوله‌ تراشه‌ برون ده (207/0 ± 37/5) و در لوله‌ لارنژيال‌ (34/0 ± 605/4) می‌باشد، به‌ اين‌ معنا که‌ برون‌ده‌ قلبی‌ در لوله‌ لارنژيال‌ پايين‌تر است‌. نتيجه‌گيری: از مطالعه انجام شده مشخص می‌شود، اگر چه‌ لوله‌ لارنژيال‌ به‌ عنوان‌ يک‌ جايگزين مناسب‌ در موارد لوله‌گذاری‌ مشکل‌ يا در موارد احياء قبلی‌ ريوی‌ مناسب‌ است‌ ولی‌ با توجه‌ به‌ مقاومت‌ بالای‌ راه‌ هوايی‌ و کمپليانس‌ ديناميک‌ پايينی‌ که‌ ايجاد می‌کند، از يک‌ طرف‌ باعث‌ افت‌ برون‌ده‌ قلبی‌ و از طرفی‌ در بيماران‌ ريوی‌ باعث‌ آسيب‌ ريوی‌ می‌شود، پس‌ روش‌ مناسبی‌ به‌ عنوان‌ جايگزين لوله‌ تراشه‌ در تمام‌ موارد نمی‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: لوله تراشه کافدار، لوله لارنژيال، کمپليانس ديناميک، مقاومت راه هوايی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 09 Dec 2014 05:42
Last Modified: 09 Dec 2014 05:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2129

Actions (login required)

View Item View Item