اثرات ضدقارچی داروهای نيستاتين، کلوتريمازول و مايکونازول بر روی کانديداهای جدا شده از بيماران

فلاحتی, مهربان and محموديان, مسعود and ميرمحمدعلی رودکی, مریم and شريعت, محمدجواد (2005) اثرات ضدقارچی داروهای نيستاتين، کلوتريمازول و مايکونازول بر روی کانديداهای جدا شده از بيماران. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (47). pp. 99-106. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n47p99-fa.pdf

Download (205kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=489&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: کانديداها شامل گونه‌های متنوعی از مخمرها و مخمر مانندها هستند که برخی از آنها و از جمله کانديدا آلبيکنس فلور طبيعی بدن انسان را تشکيل می‌دهند و به صورت فرصت‌طلب در انسان بيماری ايجاد می‌نمايند، ولی داروهايی که بر ضد آنها در بازار وجود دارد و به کار می‌رود از نظر تعداد محدود هستند، که اين خود می‌تواند باعث ايجاد مقاومت در آنها گردد. هدف اين بررسی ارزيابی اثرات ضدقارچی داروهای نيستاتين، کلوتريمازول و مايکونازول بر روی کانديداهای جدا شده از بيماران بود. روش کار: بررسی حاضر مطالعه‌ای تجربی بود که در آن اثرات ضدقارچی داروهای نيستاتين، کلوتريمازول و مايکونازول بر روی کانديداهای جدا شده از بيماران در 2 محيط جامد و مايع ارزيابی شد. در طی آزمايش‌های in vitro ، حداقل غلظت مهار کنندگی داروهای فوق بر روی 60 نمونه مخمری جمع‌آوری شده از بيماران که شامل 30 نمونه کانديداآلبيکنس و 30 نمونه کانديداهای غيرآلبيکنس بود، تعيين شد و گونه‌های استاندارد حساس و مقاوم کانديدا مشخص گرديد. يافته‌ها: نتايج به دست آمــده از ايــن مطالعــه نشــان می‌دهــد کــه از 3 داروی ياد شــده در بالا، گونه کانديدا آلبيکنس از حساسيت بالاتــری نسبــت بــه کلوتريمازول و نيستاتين در مقايسه با مايکونازول برخوردار است(01/0 P< ). ‌در حالی که گونه‌هــای غير آلبيکنس نسبت به هر 3 داروی فوق از حساسيــت بالايــــی برخوردارنــد و حتــی حساسيــت آنهــا بيش‌تــر از حساسيــت کانديدا آلبيکنس نسبت به اين داروها است(01/0 P< ). همچنين اختلاف معنی‌داری در ميانگين MIC ( Minimum Inhibitory Concentration ) به دست آمده از 2 روش فوق وجود ندارد. ميانگين MIC نيستاتين، کلوتريمازول و مايکونازول برای کانديدا آلبيکنس به ترتيب 2/2 ميکروگرم در ميلی‌ليتر، 6/2 ميکروگرم در ميلی‌ليتر و کمتر از 18 ميکروگرم در ميلی‌ليتر بود. همچنين نتايج برای گونه‌های غير آلبيکنس به ترتيب برابر 81/0 ميکروگرم در ميلی‌ليتر، 56/0 ميکروگرم در ميلی‌ليتر و 2/1 ميکروگرم در ميلی‌ليتر بود. نتيجه‌گيری کلی: اين امر نشان دهنده اهميت تعيين گونه و انجام تست حساسيت به دارو قبل از شروع درمان است و در مجموع گونه‌های غير آلبيکنس در مقايسه با آلبيکنس در برابر داروها از حساسيت بيش‌تری برخوردارند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گونه‌های کانديدا، کلوتريمازول، مايکونازول، نيستاتين، MIC ( Minimum Inhibitory Concentration
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 10 Dec 2014 04:38
Last Modified: 10 Dec 2014 04:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2148

Actions (login required)

View Item View Item