مقايسه تاثير روش‌های آرام‌سازی بنسون و پيش‌دارو بر فشار خون سيستوليک، دياستوليک، بطن چپ و آئورت در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر

حنيفی, نسرين and احمدی, فضل اله and معماريان, ربابه and خانی, محمد (2005) مقايسه تاثير روش‌های آرام‌سازی بنسون و پيش‌دارو بر فشار خون سيستوليک، دياستوليک، بطن چپ و آئورت در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (46). pp. 287-294. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n46p287-fa.pdf

Download (210kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=459&sid=1&s...

Abstract

پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير به کارگيری روش آرام‌سازی و پيش‌دارو بر روی تغييرات فشارهای سيستوليک، دياستوليک، بطن چپ و آئورت در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر بستری شده در بخش‌های قلب و بعد از آنژيوگرافی بيمارستان شهيد بهشتی زنجان در سال 1382 انجام شده است. اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربی است، که در آن 40 بيمار تحت آنژيوگرافی عروق کرونر با توجه به شرايط و روش نمونه‌گيری در دسترس و به صورت تخصيص تصادفی در 2 گروه آرام‌سازی و پيش‌دارو مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل برگه اطلاعات دموگرافيک، برگه‌های ثبت فشار خون در 12-8 و 5/0 ساعت قبل، حين و پس از آنژيوگرافی بود. در گروه آرام‌سازی، پژوهش‌گر روز قبل از آنژيوگرافی به صورت فردی روش آرام‌سازی بنسون را آموزش داده و جهت اطمينان از درک و انجام روش توسط مددجو، در همان روز چندين بار تکرار و تمرين انجام می‌شد و از مددجو خواسته می‌شد که 2 تا3 بار قبل از رفتن به آنژيوگرافی آرام‌سازی را انجام دهد. در گروه پيش‌دارو، بيماران داروهای معمول قبل از آنژيوگرافی شامل ديازپام، کلرفنيرامين، متوگلوپراميد و هيدروکورتيزون را دريافت می‌کردند. در هر 2 گروه فشار خون 12 و 8 و 5/0 ساعت قبل، حين و پس از آنژيوگرافی اندازه‌گيری شد. سپس با نرم‌افزار آماری( SPSS ) تحت ويندوز داده‌های به دست آمده تجزيه و تحليل آماری شد. با توجه به نتايج به دست آمده در خصوص متغيرهای فشار خون سيستويک و دياستوليک، فشار خون سيستوليک بطن چپ، فشار انتهای دياستوليک بطن چپ، فشار سيستوليک و دياستوليک آئورت، به وسيله آزمون آماری تی مستقل با 05/0 π > بيان‌گر عدم اختلاف معنی‌دار آماری در بين دو گروه آرام‌سازی و پيش دارو بود. از آن جا که در اين پژوهش تاثير آرام‌سازی بنسون و پيش‌داروها بر تغييرات فشار خون در بيماران تحت آنژيوگرافی يکسان بود، بنابراين با توجه به ايمنی روش و کاربرد راحت آن پيشنهاد می‌گردد که قبل از پروسيجرهای تهاجمی اين روش آرام‌سازی به جای پيش‌دارو جايگزين گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آرام‌سازی بنسون، پيش‌دارو، فشارخون، آنژيوگرافی عروق کرونر
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Dec 2014 09:04
Last Modified: 11 Nov 2017 10:54
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2175

Actions (login required)

View Item View Item