هنجاريابی پرسش‌نامه روانشناختی کاليفرنيا

عاطف‌وحيد, محمدکاظم and نصر اصفهانی, هدی and فتح‌اللهی, پريدخت and شجاعی, سيد محمدرضا (2005) هنجاريابی پرسش‌نامه روانشناختی کاليفرنيا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (4). pp. 371-378. ISSN 1735-4315

[img] Text
ijpcp-v11n4p371-fa.pdf

Download (229kB)
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=41&sid=1&s...

Abstract

مقدمه:�پرسش‌نامه روانشناختی کاليفرنيا برای سنجش ويژگی‌های شخصيتی پايدار ميان‌فردی يک جامعه بهنجار ساخته شده و برای پيش‌بينی پيشرفت تحصيلی، توانايی مديريت، خلاقيت، ناسازگاری، بزهکاری و آسيب‌پذيری در برابر عوامل فشارزای محيطی در کشورهای مختلف، هنجاريابی و به‌کار برده شده است. هدف اين پژوهش هنجاريابی اين پرسش‌نامه برای جمعيت ايرانی بود. روش‌:�اين بررسی از نوع هنجاريابی بوده پس از برگردان پرسش‌نامه به فارسی و انجام بررسی راهنما، فرم نهايی آن بر روی 1008 نفر ( 911 مرد، 97 زن) از کارکنان رده‌های مختلف يک وزارتخانه در 9 استان کشور که به‌صورت تصادفی- طبقه‎ای انتخاب شده بودند اجرا شد. ميانگين سنی آزمودنی‌ها 7/40 سال (انحراف معيار 7/7) بود. بررسی پايايی پرسش‌نامه به‌کمک روش بازآزمايی و آلفای کرونباخ و روايی آن با بهره‌گيری از تحليل عاملی انجام شد. يافته‌ها: دامنه ضريب آلفا از 30/0 برای مقياس زنانگی- مردانگی تا 83/0 برای مقياس تحقق صفاتV3 به‌دست آمد. ميانگين ضريب‌های به‌دست آمده 60/0 و ضريب آلفای کل آزمون 95/0 بود. دامنه ضريب‌های همبستگی پيرسون به روش بازآزمايی به فاصله دوهفته از 47/0 برای مقياس هماهنگی عمومی تا 85/0 برای مقياس خودکفايی در نوسان بود. در تحليل عاملی سه عامل به‌دست آمد که کنترل، برونگرايی و انعطاف‌پذيری نام‌گذاری شد. نتيجه‌گيری: پرسش‌نامه روانشناختی کاليفرنيا از پايايی و روايی قابل قبولی برای جمعيت ايرانی برخوردار است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرسش‌نامه روانشناختی کاليفرنيا، هنجاريابی، ايران،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 15 Dec 2014 10:50
Last Modified: 15 Dec 2014 10:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2219

Actions (login required)

View Item View Item