هنجاريابی و اعتبارسنجی فرم تجديدنظرشده پرسش‌نامه شخصيتی آيزنک در جمعيت ايرانی

کاويانی, حسين and پورناصح, مهرانگيز and موسوی, اشرف‌سادات (2005) هنجاريابی و اعتبارسنجی فرم تجديدنظرشده پرسش‌نامه شخصيتی آيزنک در جمعيت ايرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (3). pp. 304-311. ISSN 1735-4315

[img] Text
ijpcp-v11n3p304-fa.pdf

Download (209kB)
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=61&sid=1&s...

Abstract

مقدمه: از آن‌جا که می‌توان تفاوت‌های فردی را بر پايه ويژگی‌های نسبتاً پايدار شخصيت که توسط خود فرد گزارش می‌شود سنجيد، اين پژوهش با هدف اعتبارسنجی و هنجاريابی فرم تجديدنظر شده پرسش‌نامه شخصيتی آيزنک (EPQ-R) در گروه‌های سنی مختلف جمعيت ايرانی انجام گرديد. مواد و روش کار: 1212 نفر زن و مرد در گروه‌های سنی مختلف شهر تهران به آزمون شخصيتی يادشده پاسخ دادند. تحليل آماری برای به دست آوردن ضرايب هماهنگی درونی وتحليل داده‌ها انجام شد. يک تا دو ماه پس از آن، 101 نفر از آزمودنی‌های آزمون شده در مرحله اول، به‌تصادف انتخاب شدند و دوباره به آزمون ها پاسخ دادند. هم‌چنين برای به دست آوردن ضريب روايی اين آزمون، 100 نفر از آزمودنی‌ها توسط دو روانشناس مصاحبه بالينی شدند. يافته‌ها: ضريب همبستگی بين نمره‌های مقياس‌ها در مرحله‌های آزمون و بازآزمون نشان داد که مقياس‌های شش‌گانه EPQ-R در شرايط مختلف نتايج يکسانی را به دست می‌دهند. هم‌چنين همبستگی ميان نمره‌های مقياس‌ها و ارزيابی‌های کمی دو ارزياب در مرحله مصاحبه شخصيتی، نشان داد که به‌لحاظ نظری، مقياس‌ها ويژگی‌های مورد نظر را می‌سنجند. يافته‌های مربوط به همبستگی درونی نشانگر آن است که عامل E از عاملP کاملاً جدا است، عامل E با عامل N همبستگی منفی ناچيزی دارد و همبستگی ضعيفی بين عوامل N و P ديده می‌شود. يافته‌های به‌دست آمده از تحليل عوامل نشان‌دهنده همبستگی مقياس‌های C و A با مقياس‌هایP ، E و N است. نتيجه‌گيری: EPQ-R دارای پايايی و روايی مطلوب است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هنجاريابی، روايی، پرسش نامه شخصيتی آيزنک،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 16 Dec 2014 10:30
Last Modified: 16 Dec 2014 10:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2248

Actions (login required)

View Item View Item