مقايسه اثر سفازولين با سفازولين همراه با مترونيدازول در پيش‌گيری از عفونت زخم و آبسه‌های داخل شکمی بعد از اعمال جراحی آپاندکتومی در آپانديسيت بدون عارضه

مشک‌ گو, مجید and رحيميان, شهرام (2004) مقايسه اثر سفازولين با سفازولين همراه با مترونيدازول در پيش‌گيری از عفونت زخم و آبسه‌های داخل شکمی بعد از اعمال جراحی آپاندکتومی در آپانديسيت بدون عارضه. مجله علوم پزشکی رازی, 11 (42). pp. 637-643. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v11n42p637-fa.pdf

Download (228kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=56&sid=1&sl...

Abstract

اين پژوهش جهت بررسی اين موضوع که آيا پوشش آنتی‌بيوتيکی جرم‌های بی‌هوازی با مترونيدازول در پيش‌گيری از عوارض عفونی آپاندکتومی برای آپانديسيت بدون عارضه(بدون گانگرن يا پرفوراسيون) مفيد است يا خير، انجام شد. آپانديسيت شايع‌ترين علت شکم حاد است که نياز به جراحی دارد. يکی از عوارض آپاندکتومی، عفونت زخم و آبسه‌های داخل شکمی است که به دنبال آپانديسيت‌های بدون عارضه(بدون گانگرن يا پرفوراسيون) شايع نمی‌باشد(به ترتيب حدود 5% و 1%) اما با توجه به تعداد زياد موارد جراحی از نظر اپيدميولوژيک دارای اهميت زيادی است. برای پيش‌گيری از اين 2 عارضه، استفاده از آنتی‌بيوتيک جهت پوشش دادن ضدهوازی‌های گرم منفی و گرم مثبت کولون و بی‌هوازی‌ها توصيه شده است که شامل سفازولين همراه با مترونيدازول يا سفوکسيتين يا سفوتتان می‌باشنــد اما مشکل موجود در اين زمينه آن است که مترونيدازول دارويی نسبتاً گران‌قيمت و کمياب اســت و سفوکسيتيــن و سفوتتان نيــز در حال حاضــر در ايران موجود نيستند بنابراين هيچ يک از اين رژيم‌ها خصوصيات يک رژيم آنتی‌بيوتيکی پيش‌گيرانه مناسب(ارزان و در دست‌رس) را نداشته و در شرايط اورژانس کاربردی ندارند. اين مطالعه براساس اين مطلب که بی‌هوازی‌های کولون تقريباً هرگز بدون همراهی با هوازی‌ها قادر به ايجاد عفونت نيستند، صورت گرفت. در اين پژوهش که يک آزمون بالينی تصادفی(Clinical Randomized Trial) بود، بيمارانی که با تشخيص آپانديسيت ساده(با گزارش آسيب‌شناسی نيز تأييد شده بود) در سال 1381 در بخش جراحی بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) آپاندکتومی شده بودند، به 2 گروه تقسيم شدند. به يک گروه آنتی‌بيوتيک ضد بی‌هوازی (سفازولين+مترونيدازول) و به گروه ديگر تنها آنتی‌بيوتيک ضد هوازی داده شد(سفازولين) سپس گروه‌ها با هم مقايسه شدند. در کل 100 بيمار(هرگروه 50 نفر) که آپانديسيت بدون عارضه داشتند (توسط آسيب‌شناسی تأييد شده بود)، مورد بررسی قرار گرفتند. در هر گروه تنها 1 نفر(در کل 2%) دچار عفونت زخم شد و آبسه داخل شکمی نيز در هيچ موردی مشاهده نگرديد. دو گروه از نظر متوسط زمان عمل، سن و وزن اختلاف آماری معنی‌داری با هم نداشتند بنابراين با توجه به عدم تأثير مترونيدازول در پيش‌گيری از عفونت زخم نسبت به سفازولين به تنهايی و مشابه بودن ميزان عفونت زخم با آمارهای قبلی(9/1% در يک مطالعه با داروی سفوتتان)، به نظر می‌رسد که پوشاندن جرم‌های بی‌هوازی کولون در آپاندکتومی جهت آپانديسيت بدون عارضه به عنوان عمل پيش‌گيرانه از عفونت زخم ضروری نمی‌باشد و سفازولين به تنهايی قادر است تا از عوارض عفونی جراحی آپاندکتومی پيش‌گيری نمايد. البته به علت حجم نمونه نسبتاً کم و درصد کم عوارض مشاهده شده(2 مورد عفونت زخم و هيچ مورد آبسه) نتيجه‌گيری قطعی‌تر نياز به انجام دادن مطالعات آينده‌نگر با حجم نمونه بيش‌تر دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آپانديسيت بدون عارضه، عفونت زخم، آبسه داخل شکمی، سفازولين، مترونيدازول
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 24 Dec 2014 06:23
Last Modified: 24 Dec 2014 06:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2310

Actions (login required)

View Item View Item