هنجاريابی مقياس روش درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی برای کودکان پيش دبستانی

شهيم, سيما (2005) هنجاريابی مقياس روش درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی برای کودکان پيش دبستانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 176-186. ISSN 1735-4315

[img] Text
ijpcp-v11n2p176-fa.pdf

Download (226kB)
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=70&sid=1&s...

Abstract

مقدمه:�مقياس روش درجه‌بندی مهارت‌های اجتماعی (SSRS) از ابزارهای مهم بررسی مهارت‌های اجتماعی در کودکان است. هدف از اجرای اين پژوهش هنجاريابی مقياس SSRS برای کودکان پيش‌دبستانی در شهر شيراز بود. مواد و روش‌کار:�پس از ترجمه و انطباق مقياس يادشده، 700 کودک (350 پسر و 350 دختر) 3 تا 5/6 ساله را پدران و مادران و مربيان به‌کمک فرم ويژه‌ی کودکان پيش دبستانی مقياس SSRS ارزيابی نمودند. نمرات آنان به نمرات تراز شده با ميانگين 100 و انحراف معيار 15 تبديل شد و جداول تبديل نمرات خام به نمرات تراز شده فراهم آمد. به‌منظور بررسی روايی مقياس از چند شاخص استفاده شد. روايی سازه به‌کمک روش تحليل عامل بررسی شد. داده‌ها به‌کمک آزمون‌های آماری t ، تحليل واريانس و ضريب همبستگی تحليل گرديد. يافته‌ها:�تفاوت معنی‌دار بين گروه‌های مختلف برپايه‌ی ميزان تحصيلات والدين و سن به‌دست نيامد. به‌بيان ديگر مقياس برای گروه‌های سنی و اقتصادی- اجتماعی گوناگون دارای سوگيری نبود. پايايی مقياس با بهره‌گيری از چند روش، محاسبه شد و مطلوب بود. تحليل عوامل نيز نشان‌دهنده‌ی روايی آن بود. هم‌چنين تفاوت ميانگين نمرات دختران و پسران در بخش مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری معنی‌دار نبود. نتيجه‌گيری:�نمره‌های ترازشده‌ی اين آزمون، امکان مقايسه‌ی مهارت‌های اجتماعی را در گروه‌های سنی کودکان پيش‌دبستانی فراهم می‌کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مهارت‌های اجتماعی، کودکان پيش دبستانی، هنجاريابی، SSRS،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 24 Dec 2014 10:46
Last Modified: 24 Dec 2014 10:46
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2322

Actions (login required)

View Item View Item