معرفی شيوه‌ی افتراق معنايی و کاربرد آن در ارزيابی بازنمايی معنايی بيماران افسرده

نظيری, قاسم and قاسم زاده, حبيب‌ا. . and عاطف وحيد, محمد کاظم and بيان زاده, سيد اکبر (2005) معرفی شيوه‌ی افتراق معنايی و کاربرد آن در ارزيابی بازنمايی معنايی بيماران افسرده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (2). pp. 204-211. ISSN 1735-4315

[img] Text
ijpcp-v11n2p204-fa.pdf

Download (224kB)
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=73&sid=1&s...

Abstract

مقدمه: اين پژوهش با هدف ارزيابی بازنمايي‏های معنايی بيماران افسرده و بررسی کارآيی شيوه‌ی افتراق معنايی در اين نوع ارزيابی انجام گرفت. مواد و روش‌کار:�آزمودني‏های پژوهش را 60 نفر (30 بيمار افسرده و 30 نفر غير افسرده) تشکيل دادند که به‌ روش نمونه‌گيری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، گونه‌ی تغييريافته‏ای از آزمون افتراق معنايی با چهار مفهوم محرک (من، گذشته، زندگی و آينده) و پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک بودند. داده‌های پژوهش به‌کمک روش‌های آمار توصيفی، آزمون آماري‏t ، ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون ارزيابی شدند. يافته‌ها:�بين ميانگين نمره‌های کل آزمودنی‌های افسرده و بهنجار در آزمون افتراق معنايی تفاوت معنی‌داری ديده شد. بين شدت افسردگی و بازنمايی منفی بيماران افسرده همبستگی مثبت وجود داشت. بازنمايی منفی از مفهوم ”من“ قوی‌ترين پيش‌بينی‌کننده‌ی ميزان افسردگی بود. نتيجه‌گيری:�بيماران افسرده بازنمايی معنايی منفی از زندگی، گذشته، آينده و به‌ويژه خود دارند که نيازمند توجه درمانگران است. شيوه‌ی افتراق معنايی در ارزيابي‏های بالينی کارآيی دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شيوه‌ی افتراق معنايی، بازنمايی معنايی، افسردگی، استعاره،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 27 Dec 2014 07:35
Last Modified: 27 Dec 2014 07:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2336

Actions (login required)

View Item View Item