ارزش تشخيصی «کمبود باز» خون شريانی در مقايسه با هيپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب

آذرفرین, رسول and بیله جانی, عیسی and کیانفر, امیرعباس and میری نژاد, موسی and علیزاده اصل, آذین (2009) ارزش تشخيصی «کمبود باز» خون شريانی در مقايسه با هيپرلاکتاتمی به عنوان شاخص کاهش خون رسانی بافتی در جراحی قلب. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 119-125. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v12n2p119-fa.pdf

Download (227kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=180&sid=1&...

Abstract

زمينه: هيپرلاکتاتمی شاخص شناخته شده هيپوپرفيوژن بافتی است، ولی به صورت روتين در تمام اعمال جراحی اندازه-گيری نمی شود. از طرفی مهم ترين اثر کاهش خون رسانی بافتی بروز اسيدوز متابوليک است که در آزمايش گاز خون شريانی (ABG) به صورت افزايش کمبود باز (Base Deficit) خود را نشان مي‎دهد. هدف از اين مطالعه ارزيابی ارزش تشخيصی کمبود باز در تشخيص هيپرلاکتاتمی و پيش بينی عوارض پس از عمل جراحی قلب است. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مشاهده ای آينده نگر 487 بيمار که تحت جراحی الکتيو بای پس عروق کرونر يا تعويض دريچه قرار گرفتند وارد مطالعه شدند. مقادير لاکتات و پارامترهای گاز خون شريانی توسط يک دستگاه 5-3 بار حين عمل و هر6 ساعت پس از عمل تا 24 ساعت (طبق روتين اتاق عمل و بخش مراقبت های ويژه)اندازه گيری شد. تغيرات هموديناميک حين عمل و عوارض ماژور(قلبی، ريوی، عصبی، کليوی، عفونی و مرگ) پس از عمل ثبت شد. معيار هيپرلاکتاتمی، لاکتات مساوی يا بيش از 3 ميلي‎گرم در دسي‎ليتر و معيار اسيدوز متابوليک، کمبود باز بيش از 5 در نظر گرفته شد. حساسيت، ويژگی، ارزش پيشگويی مثبت (PPV) و نسبت درست نمايی (Likelihood Ratio) برای کمبود باز در تشخيص هيپرلاکتاتمی و پيش بينی عوارض پس از عمل محاسبه شد. يافته‌ها: حين عمل جراحی ميزان شيوع حداقل يک اپيزود کمبود باز بيشتر از 5، 3/41 درصد و حداقل يک اپيزود افزايش لاکتانت بالای 3 ميلي‎گرم در دسی ليتر، در 3/56 درصد بيماران مشاهده شد و برای کمبود باز بيشتر از 5، حساسيت 48 درصد، ويژگی 68 درصد، ارزش پيشگويی مثبت 66 درصد و نسبت درست نمايی 49/1 درصدی مشاهده شد. ميزان شيوع عوارض ماژور پس از عمل 26 درصد و نسبت درست نمايی 4/1 درصد محاسبه شد. نتيجه گيری: با توجه به انجام روتين آزمايش گاز خون شريانی حين عمل جراحی قلب، پيش بينی 70 درصدی وقوع هيپوپرفيوژن بافتی (هيپرلاکتاتمی) با مشاهده کمبود باز بالای 5 برای متخصص بيـهوشی ارزشمند خواهدبود. همچنين قدرت پيش-بينی کنندگی عوارض پس از عمل کمبود باز و هيپـرلاکتاتمی به يک ميزان و معادل 40 درصد است که با توجه به اهميت بالای وقوع عوارض، اين ميزان از نظر بالينـی با اهميت تلقی می شود واژه‌های کلیدی: اسيدوز متابوليک، هيپرلاکتاتمی، جراحی قلب، ارزش تشخيصی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 11 Aug 2014 09:42
Last Modified: 23 Aug 2014 08:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/237

Actions (login required)

View Item View Item