مطالعه فراوانی باکتري های جدا شده از کشت های خون و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی تهران

صادری, حوریه and کریمی, علی اکبر and لونی, مرضیه (2009) مطالعه فراوانی باکتري های جدا شده از کشت های خون و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی تهران. دوماه نامه طب جنوب, 12 (2). pp. 142-148. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v12n2p142-fa.pdf

Download (201kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=183&sid=1&...

Abstract

زمينه: تعيين فراوانی هر يک از باکتری های جدا شده از کشت خون و الگوی حساسيت آنتي‎بيوتيکی آن ها اهميت زيادی از نظر اپيدميولوژيک دارد و می تواند در انتخاب درمان اوليه ضد ميکربی کمک نمايد. در اين مطالعه فراوانی هر يک از باکتری های جدا شده از کشت خون بيماران مشکوک به باکتريمی و حساسيت آنتی بيوتيکی آن ها از اول فروردين تا آخر اسفند سال 1385در يک بيمارستان دانشگاهی در تهران مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: کشت خون و تعيين حساسيت آنتی بيوتيکی با روش های استاندارد صورت گرفت. نتايج مربوط به نوع باکتری و حساسيت آنتی بيوتيکی آن و سن، جنس و نوع پذيرش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: در طی يک سال از 5116 بيمار کشت خون صورت گرفت که در 912 مورد (8/17 درصد) از آن باکتری جدا شد. سه گروه باکتری شايع در کشت خون بيماران به ترتيب باسيل های گرم منفی غير تخميری (گونه های سودوموناس و اسينتوباکتر)، کلی فرم ها (اشريشيا کلی و گونه های انتروباکتر و کلبسيلا) و استافيلوکوکوس های کواگولاز منفی بودند که به ترتيب در 4/63 درصد، 17 درصد و 8/12 درصد از موارد جدا شدند و مجموعاً 2/93 درصد از موارد کشت خون مثبت را شامل می شدند. باکتری های جدا شده از بيماران بستری در مقايسه با بيماران غير بستری مقاومت آنتی بيوتيکی بالاتری را نشان می دادند. نتيجه گيری: در اين مطالعه تأثير نوع پذيرش بيمار (بستری و غير بستری)، جنس و سن بيمار در نوع باکتری جدا شده از کشت خون نشان داده شد. نوع باکتری های شايع در کشت خون و حساسيت آنتی بيوتيکی آن ها در اين مطالعه با ساير مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور هم خوانی دارد و نشان دهنده افزايش مقاومت به آنتی بيوتيک ها در اين باکتری ها است. همچنين نتايج اين مطالعه آنتي‏بيوتيک های کينولون‏ را جهت درمان اوليه و اورژانس بيماران مشکوک به باکتريمی پيشنهاد می نمايد واژه‌های کلیدی: باکتريمی، درمان اوليه، کشت خون، حساسيت آنتی بيوتيکی،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 11 Aug 2014 09:43
Last Modified: 01 Oct 2014 05:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/240

Actions (login required)

View Item View Item