شناسايی ژن‌های sea، sec و seq استافيلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های ناقلين سالم

سعادتی, مجتبی and براتی, بابک and شیرازی, مهدی (2009) شناسايی ژن‌های sea، sec و seq استافيلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های ناقلين سالم. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 8-16. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v12n1p8-fa.pdf

Download (411kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=167&sid=1&...

Abstract

زمينه: استافيلوکوکوس اورئوس انواع انتروتوکسين خارج سلولی را توليد می نمايد که سبب مسموميت غذايی می شوند. روش های مختلفی جهت شناسايی سم توليد شده توسط اين باکتری وجود دارد. به دليل آن که شباهت آنتی ژنی زيادی بين انتروتوکسين ها وجود دارد، ممکن است هميشه نتوان از ارزيابی سرولوژيکی استفاده نمود. در اين ميان تست PCR، يک تست بسيار حساس و دارای اختصاصيت بسيار زياد و سريع می باشد. اين پژوهش با هدف شناسايی ژن های انتروتوکسين استافيلوکوکوس اورئوس (sea، sec وseq) به روش PCR مرکب بود. مواد و روش‌ها: از 150 سويه بدست آمده از بينی ناقلين، 95 سويه‌ استافيلوکوکوس اورئوس جداسازی شدند که با آزمايش‌های بيوشيميايی مورد تأييد قرار گرفتند. سپس برای شناسايی ژن‌ انتروتوکسين استافيلوکوکی تايپA ، C و Q (sea, sec, seq) از سيستم PCR مرکب استفاده شد. ژن nuc که کد کننده نوکلئاز مقاوم به حرارت می باشد به عنوان مارکر جهت شناسايی باکتری استافيلوکوکوس اورئوس قرار گرفت. يافته‌ها: قطعات تکثير يافته DNA برای ژن نوکلئاز استافيلوکوکی 397 جفت باز و برای ژن انتروتوکسين تايپ A 552 جفت باز، برای ژن انتروتوکسين تايپ C 271 جفت باز و برای ژن انتروتوکسين تايپ Q استافيلوکوکی 122 جفت باز بود که با تعيين توالی قطعه تکثير شده، مورد تأييد قرار گرفت. از باکتری استافيلوکوکوس اپيدرميديس به عنوان کنترل منفی استفاده و هيچ محصولی ازPCR انجام شده به دست نيامد. از ميان 95 فرد سالم که حمل کننده باکتری در بينی خود بودند، چهل و يک سويه (1/43 درصد) به عنوان sea، sec و يا seq سويه مثبت تشخيص داده شد. بيست و چهار سويه (3/25 درصد) مربوط به ژن sea، 9 سويه (5/9 درصد) جدا شده حاوی ژن sec و 8 سويه (4/8 درصد) حاوی ژن seq و 54 سويه (8/56 درصد) مربوط به ديگر انواع اين باکتری بودند. نتيجه گيری: به دليل آنکه استافيلوکوکوس اورئوس از بينی ناقلين سالم جداسازی شده است، بنابراين آزمايش PCR می تواند برای شناسايی سويه های واجد ژن انترو توکسين های A،C و Q در اين افراد مفيد باشد. واژه‌های کلیدی: استافيلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسين تايپ A، انتروتوکسين تايپ C، انتروتوکسين تايپ Q، PCRمرکب،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 12 Aug 2014 09:22
Last Modified: 01 Oct 2014 05:08
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/245

Actions (login required)

View Item View Item