تدوين آزمونی برای تعيين سطح مهارت شنوايی(کشف تا درک) افراد مبتلا به کم‌شنوايی ملايم تا عميق(5 تا 20 سال) مجتمع باغچه‌بان شماره 18 کرج ـ تهران سال 1381

مظاهريزدی, ملیحه and لطفی, یونس and ملايری, سعید and جعفری, زهرا (2004) تدوين آزمونی برای تعيين سطح مهارت شنوايی(کشف تا درک) افراد مبتلا به کم‌شنوايی ملايم تا عميق(5 تا 20 سال) مجتمع باغچه‌بان شماره 18 کرج ـ تهران سال 1381. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (38). pp. 943-949. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v10n38p943-fa.pdf

Download (198kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=247&sid=1&s...

Abstract

امروزه می‌دانيم که انجام اديومتری تن خالص تنها اطلاعاتی در مورد ميزان و نوع کاهش شنوايی در اختيار ما قرار می‌دهد در نتيجه اين سوال مطرح می‌شود که چگونه يک فرد از شنوايی برای درک گفتار استفاده می‌کند و ضرورت استفاده از آزمون‌های درک شنوايی چيست؟ هدف از اين مطالعه تهيه و ارزيابی آزمونی برای تعيين سطح مهارت شنوايی افراد مبتلا به کاهش شنوايی ملايم تا عميق در رده سنی 20-5 سال بوده است. پژوهش حاضر که يک مطالعه توسعه‌ای می‌باشد، در 2 مرحله صورت گرفت. مرحله نخست شامل تهيه مواد آزمونی و مرحله دوم شامل ارزيابی آن‌ها بوده است. در ابتدا جهت طراحی مواد آزمونی، معيارهای سازندگان اصلی آزمون APT/H ( Auditory Perception Test for the Hearing Impaired ) در نظر گرفته شد بدين ترتيب که با حفظ الگوی اصلی مواد آزمونی، اين مواد متناسب با دستور زبان و آواهای زبان فارسی و نيز متناسب با سطح واژگان افراد مبتلا به کاهش شنوايی ملايم تا عميق و با حفظ ويژگی تصويرپذير بودن آن‌ها تهيه گرديد. پس از آن جهت بررسی روايی محتوا، مواد آزمونی در اختيار 5 نفر از شنوايی شناسان توان‌بخشی شنوايی قرار گرفت. در مرحله بعد، مواد آزمونی روی 60 دانش‌آموز مبتلا به کاهش شنوايی ملايم تا عميق و در 3 مقطع ابتدايی، راهنمايی و دبيرستان در باغچه‌بان شماره 18 کرج اجرا شد سپس روايی ساختار( Constract Validity )، روايی معيار( Criterion Validity ) و پايايی( Reliability ) آزمون بررسی گرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماری اين پژوهش نشان داد که مواد آزمونی طراحی شده از روايی محتوايی خوبی برخوردار هستند(4/88%). بين امتيازهای حاصل از آزمون و ميزان کم شنوايی دانش‌آموزان اختلاف معنی‌داری وجود داشت(05/0 P< ). در افراد مبتلا به کاهش شنوايی بيش از 70 دسی‌بل، تأثير سن بر امتيازهای آزمون در گروه سنی 12-7 ساله و 17-15 ساله بارز بوده است(000/0= P ) اما اين تأثير در گروه سنی 14-12 ساله و 17-15 ساله با کاهش شنوايی کم‌تر از 70 دسی‌بل مشاهده نشد(05/0 P> ). آزمون از روايی معيار مناسبی برخوردار بود(00/0= P ) و امتيازهای حاصل از اجرای اوليه و مجدد آزمون، همبستگی معنی‌داری را نشان داد(00/0= P ). در مجموع به نظر می‌رسد که اين آزمون، منحصر به فرد بوده و مراحل مختلف مهارت شنوايی را به طور دقيق مورد ارزيابی قرار می‌دهد و سادگی در اجرای آن، راه‌کارهای مناسبی را در زمينه توان‌بخشی شنوايی افراد مبتلا به کاهش شنوايی در اختيار درمان‌گران قرار می‌دهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آزمون درک شنوايی، کشف محرک صوتی، تمايزگذاری، شناسايی و درک محرک صوتی،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Jan 2015 10:57
Last Modified: 04 Jan 2015 10:57
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2460

Actions (login required)

View Item View Item