تعيين عوامل مؤثر بر اثربخشی واکسن هپاتيت ب در بيمارانی که همودياليز می‌شوند

قاسمی, شاهین and گلناری, پدرام and هاشم‌نژاد, مریم and شاهقلی, نوشین and کريمی, پریسا (2004) تعيين عوامل مؤثر بر اثربخشی واکسن هپاتيت ب در بيمارانی که همودياليز می‌شوند. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (37). pp. 753-763. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v10n37p753-fa.pdf

Download (197kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=225&sid=1&s...

Abstract

پيشگيری از عفونت هپاتيت ب در بيمارانی که همودياليز می‌شوند از اهميت بسيار زيادی برخوردار است اما انجام اين کار مهم، مشکلات اجرايی زيادی را به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به کاهش اثربخشی واکسن هپاتيت ب در اين بيماران و کاهش تيتر آنتی‌بادی( HbsAb ) به سطح غير محافظت کننده پس از گذشت مدت زمان نامعلوم، اشاره کرد که اين عوامل لزوم بررسی مکرر تيتر آنتی‌بادی در فاصله‌های زمانی مشخص (به عنوان مثال 6 ماه) و تجويز مجدد واکسن در مواقع مورد نياز را نشان می‌دهد. اين مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر اثربخشی واکسن هپاتيت ب در بيمارانی که همودياليز می‌شوند صورت گرفت. اين تحقيق مورد ـ شاهدی روی 121 بيمار مراجعه کننده به بخش همودياليز بيمارستان شهيد هاشمی‌نژاد تهران انجام شد. 64 نفر در گروه مورد(تيتر آنتی‌بادی کمتر از mIU/ml 10) و 57 نفر در گروه شاهد(تيتر آنتی‌بادی بيشتر يا مساوی mIU/ml 10)، قرار گرفتند. يک پرسش‌نامه که شامل اطلاعات دموگرافيک، آزمايشگاهی، مدت زمان همودياليز، سابقه بيماری ديابت و مصرف سيگار بود با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده‌ها و همچنين پرسش از بيماران تکميل گرديد. سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS10 و 6 EPI Info مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. برای آناليز نتايج از شاخصهای فراوانی نسبی، ميانگين، انحراف معيار و خطای معيار و همچنين از تستهای chi2 ، Levene ، Kolmogorov-Smirnov و t و ضريبهای همبستگی پيرسون و اسپيرمن و برای بررسی عوامل پيش‌گويی کننده از مدل Multiple Linear Regression استفاده شد. از 121 بيمار مورد بررسی، 56 نفر زن و 65 نفر مرد بودند. فراوانی گروه خونی Rh مثبت در گروه مورد بطور معنی‌داری بيش از گروه شاهد(010/0= P و 63/2= odds ratio ) و فراوانی افراد سيگاری در گروه مورد بطور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود(031/0= P و 27/0= odds ratio ). با توجه به نتايج به دست آمده افزايش وزن (015/0= P و 225/0-= r ) و سن (006/0= P و 253/0-= r ) بطور معنی‌داری سطح خونی آنتی‌بادی را در بيماران کاهش می‌داد و سن بيمار و Rh از جمله عوامل پيش‌گويی کننده تيتر آنتی‌بادی در مدل رگرسيونی بوده‌اند. سن بالا، سوء تغذيه و گروه خونی Rh مثبت از عوامل خطر کاهش اثربخشی واکسن هپاتيت ب در بيمارانی که همودياليز می‌شوند، هستند. بنابراين در بيمارانی که اين عوامل خطر وجود دارند مراقبتهای بيشتر و پيگيری دقيقتری در طول زمان مورد نياز می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: همودياليز، واکسن هپاتيت ب، تيتر آنتی‌بادی، عوامل پيش‌گويی کننده پيش‌آگهی،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 05 Jan 2015 10:20
Last Modified: 05 Jan 2015 10:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2484

Actions (login required)

View Item View Item