چگونگی عملکرد مديريت برنامه بهداشت روان در شبکه‌های بهداشت و درمان استان خوزستان

رئيسی, پوران and جهانبانی, عفت (2003) چگونگی عملکرد مديريت برنامه بهداشت روان در شبکه‌های بهداشت و درمان استان خوزستان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 9 (2). pp. 40-48. ISSN 1735-4315

[img] Text
ijpcp-v9n2p40-fa.pdf

Download (189kB)
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=189&sid=1&...

Abstract

هدف: با آن‌که بيش از يک دهه از ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اوليه و نظام بهداشت و درمان کشور می‌گذرد، چگونگی مديريت آن تاکنون مورد ارزيابی قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد مديريت برنامه بهداشت روان در شبکه‌های بهداشت و درمان استان خوزستان است که از چهار بعد 1- برنامه ريزی 2- سازماندهی 3- عملکرد اجرايی و 4- نظارت و کنترل سنجيده می‌شود. روش: پژوهش حاضر يک بررسی توصيفی- تطبيقی و از نوع کاربردی است. ابزار گرد‌آوری داده‌ها،�پرسش‌نامه‌ای است که براساس مقياس پنج درجه‌ای ليکرت از خيلی زياد تا خيلی کم درجه‌بندی شده است. جامعه پژوهش را 108 نفر مديران سطوح مختلف برنامه بهداشت روان در شبکه‌های بهداشتی- درمانی استان خوزستان�تشکيل دادند. از اين تعداد 77 نفر حاضر به شرکت در پژوهش شدند ( 8 نفر رئيس مرکز بهداشت شهرستان، 13 نفر کارشناس مسئول بهداشت روان و 56 نفر پزشک مسئول مراکز بهداشتی درمانی روستايی زير پوشش برنامه بهداشت روان). داده های پژوهش به‌کمک شاخص‌های آمار توصيفی و آزمون دقيق فيشر تحليل گرديد. يافته‌ها: نتايج اين پژوهش نشان داد که مديران در تمامی ابعاد برنامه بهداشت روان�(چهار بعد يادشده) دارای عملکردی متوسط بودند. در مقايسه ميانگين نمرات اين ابعاد، بعد نظارت و کنترل، بهترين و بعد عملکرد اجرائی، ضعيف‌ترين بود.�رتبه‌های دوم و سوم به‌ترتيب به بعدهای برنامه‌ريزی و سازماندهی اختصاص داشت. تفاوت معنی داری در “عملکرد اجرايي” مديران سطوح مختلف ديده شد، اما در ساير ابعاد مورد بررسی�چنين تفاوتی وجود نداشت. نتيجه: مديريت برنامه بهداشت روان در نظام شبکه‌ای مراقبت‌های بهداشتی اوليه استان خوزستان، از وضعيت ايده‌آل آن فاصله دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مديريت، بهداشت روانی، شبکه بهداشت و درمان، خوزستان، ارايه خدمات،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 Jan 2015 11:01
Last Modified: 07 Jan 2015 11:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2519

Actions (login required)

View Item View Item