بررسی سرعت خدمات رسانی در بخش اورژانس بيمارستان باهنر کرمان در سال 1379

ظهور, علیرضا and پيله‌ور‌زاده, مطهره (2003) بررسی سرعت خدمات رسانی در بخش اورژانس بيمارستان باهنر کرمان در سال 1379. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (35). pp. 413-419. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v10n35p413-fa.pdf

Download (184kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=181&sid=1&s...

Abstract

بخش اورژانس يکی از مهمترين بخشهای بيمارستان است که عملکرد آن می‌تواند تأثير فراوانی بر عملکرد ساير بخشهای بيمارستان و رضايت بيماران داشته باشد. سرعت ارائه خدمات در مراکز درمانی بخصوص بخش اورژانس در جهت کاستن از مرگ و مير و معلوليت‌ها از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. پژوهشگران نشان داده‌اند که يکی از مهمترين شاخصهايی که در ارزيابی مراکز اورژانس به کار گرفته می‌شود زمان انتظار بيماران برای دريافت خدمات تشخيصی و درمانی می‌باشد. اين پژوهش به صورت مقطعی(Cross-sectional) و با هدف تعيين سرعت ارائه خدمات در بخش اورژانس بيمارستان باهنر کرمان انجام شد. جامعه مورد پژوهش شامل تمام بيماران مراجعه کننده به بخش اورژانس اين بيمارستان در بهمن ماه سال 1379 بود. داده‌ها در اين بررسی توسط مصاحبه و ثبت مشاهدات جمع‌آوری گرديد. فرم جمع‌آوری داده‌ها حاوی سؤالاتی در مورد خصوصيات دموگرافيک بيماران، تخصص افراد معاينه کننده، تشخيص اوليه، تشخيص نهايی، زمان انتظار برای تشخيص اوليه و تشخيص نهايی، دريافت خدمات درمانی، دريافت خدمات مشاوره‌ای و همچنين ترخيص بيماراز بخش اورژانس بوده است. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمونهای آماری تی، آناليز واريانس يک طرفه و مجذور کای استفاده شد. نتايج نشان داد که ميانگين فاصله وقوع سانحه تا ورود بيمار به اتاق پزشک حدود 67 دقيقه، فاصله بين ورود بيمار به اتاق پزشک تا شروع معاينات 4 دقيقه، فاصله درخواست آزمايش تا دريافت نتيجه 40 دقيقه، فاصله درخواست راديولوژی تا دريافت نتيجه 25 دقيقه، فاصله درخواست سی‌تی‌اسکن تا دريافت نتيجه 31 دقيقه، زمان تأخير برای انجام اولين مشاوره 60 دقيقه، تأخير زمانی بين شروع معاينه تا تشخيص نهايی 72 دقيقه، زمان ماندن بيماران در اتاق عمل اورژانس و اتاق عمل بزرگ تا آغاز عمليات جراحی به ترتيب 10و 21 دقيقه بوده است. مقايسه شاخصها با استانداردهای بين المللی نشان دهنده پايين بودن سرعت خدمات رسانی بخش اورژانس کرمان بوده است. بيشترين مراحل وقت‌گير در گردش کار اورژانس تشخيص بيماری بود که بخشی از آن ناشی از اشتغال متخصصان در ساير بخشها و عدم هماهنگی بين رشته تخصصی معاينه کنندگان و محدوده تخصصی مورد نياز بيماران می‌باشد. با توجه به اينکه 60% مشاوره‌ها با ارتوپدها صورت گرفته بود برای جلوگيری از اتلاف وقت در تشخيص و درمان بيماران پيشنهاد می‌گردد که امکاناتی فراهم شود تا اورژانس بتواند از خدمات مستمر متخصص طب اورژانس يا حداقل ارتوپد به جای پزشکان عمومی و انترن‌ها بهره‌مند گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اورژانس،سرعت خدمات‌رسانی،بيمارستان،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 11 Jan 2015 04:10
Last Modified: 11 Jan 2015 04:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2532

Actions (login required)

View Item View Item