مقایسه تفاوت بین مرگ واقعی و مرگ احتمالی بر اساسApache II score در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در بازه ی زمانی 92-1391

راستگو, وحید and بحتویی, مهرزاد and معتمد, نیلوفر (2014) مقایسه تفاوت بین مرگ واقعی و مرگ احتمالی بر اساسApache II score در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در بازه ی زمانی 92-1391. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
rastgou1.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://www.dlib.bpums.ac.ir/

Abstract

چکیده زمینه:در طی چند دهه گذشته سیستم های پیش بینی کننده ای بوجود آمده است که مقبول ترین و پر استفاده ترین آنها Apache II score می باشد.ما در این مطالعه میزان مرگ واقعی و احتمالی بیماران را محاسبه کردیم و آنرا با بیمارستان فاطمه زهرا(س) و سایر نقاط دنیا مقایسه کردیم و همچنین ارزش تشخیصی Apache II score را مورد ارزیابی قرار دادیم. روش کار:در یک مطالعه مقطعی(تشخیصی)،کلیه بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه جراحی و داخلی در بیمارستان شهدای خلیج فارس که در بین سال های 91 تا 92 در این بخشها بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند و 200 نفر از بیماران در مطالعه شرکت داده شدند. با رجوع به پرونده بیماران، Apache II score بیماران محاسبه و سپس بر اساس آن میزان مرگ احتمالی محاسبه شد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 مورد آنالیز قرار گرفت. آمار توصيفي شامل (ميانگين، فاصله اطمينان 95 درصد، انحراف معيار) استفاده شد. همچنین ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي محاسبه شدند. ما از آزمونهاي کاي دو، تي امستقل، من ویتنی، لون،کولموگروف-اسمیرنوف، رسم منحني ROC و محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن،برای تفسیر و توصیف بهتر داده ها استفاده کردیم. نتایج: 116نفر(58 درصد) از بیماران مرد و 84 نفر(42 درصد) از بیماران زن بودند.112نفر(54 درصد) از بیماران در بخش مراقبت های ویژه داخلی و 88 نفر(46 درصد) در بخش مراقبت های ویژه جراحی بستری بودند.میانگین Apache II score بیماران ، 31/16 بود و 116نفر(58 درصد) از بیماران فوت شدند.میانگین میزان مرگ واقعی 58 درصد و میزان مرگ احتمالی 16/25 درصد بود.با افزایش Apache II score، میزان مرگ واقعی بیماران نیز افزایش می یافت (0001/0=P value، 64/0=r). سطح زیر منحنی ROC، برابر با 88/0 و حساسیت و ویژگی Aache II score در نقطه برش15، به ترتیب برابر با 3/85 و 4/77 بود. نتیجه گیری:میزان مرگ واقعی و تفاوت میان مرگ واقعی و احتمالی در مطالعه ما نسبت به بیمارستان فاطمه زهرا(س) و سایر نقاط دنیا بیشتر است.امتیاز آپاچی دو در مطالعه ما از ارزش تشخیصی مطلوبی نسبت به سایر نقاط دنیا برخوردار است و می توانیم از آن به عنوان یک سیستم پیش بینی کننده مرگ در بخش های مراقبت های ویژه مان استفاده کنیم. واژگان کلیدی:بخش مراقبت های ویژه، امتیاز آپاچی دو، مرگ واقعی، مرگ احتمالی.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Medicin
Depositing User: آنیتا اسلامی
Date Deposited: 11 Jan 2015 10:23
Last Modified: 11 Jan 2015 10:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2552

Actions (login required)

View Item View Item