بررسی فراوانی سروتيپهای مختلف پسودومونا آئروژينوزا در عفونت زخمهای ناشی از سوختگی

کريمی‌اصطهباناتی, حمید (2003) بررسی فراوانی سروتيپهای مختلف پسودومونا آئروژينوزا در عفونت زخمهای ناشی از سوختگی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (34). pp. 283-289. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v10n34p283-fa.pdf

Download (225kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=164&sid=1&s...

Abstract

عفونت در زخمهای سوختگی يکی از عوارض مهم و تعيين کننده سرانجام بيماران است. اغلب عفونتهای شديد و سپتی‌سمی‌ها و عفونتهای ريوی به دنبال انتشار عفونت از محل زخمهای سوختگی شديد ايجاد می‌شوند. شايعترين باکتری که باعث ايجاد عفونت در اين زخمها می‌شود، باکتری پسودومونا آئروژينوزا است. اين باکتری نقشی واضح و اساسی به عنوان عامل بيماری‌زا در ميان عفونتهای شديد، وخيم و کشنده ايفا می‌کند. اين مطالعه در مدت 4 ماه از اول دی‌ماه تا پايان فروردين 1378 انجام شد و طی آن بيمارانی که در بيمارستان شهيد مطهری بستری شده بودند و زخمهای آنها براساس علائم و شواهد ظاهری و بالينی، مشکوک به عفونت زخم بود، مورد بررسی قرار گرفتند و کشت سطحی با کمک سواپ و کشت بافتی با استفاده از روش کلاسيک بيوپسی زخم سوخته برای آنها انجام شد تا ميزان فراوانی عفونت با انواع باکتريها و ميزان حساسيت آنها به 8 نوع آنتی‌بيوتيک مختلف و نيز سروتيپهای مختلف باکتری پسودومونا مشخص شود. در طی اين مطالعه، در ميان زخمهای مشکوک به عفونت، 184 مورد کشت مثبت و 205 نمونه مختلف باکتری به دست آمد که پسودومونا آئروژينوزا با 117 مورد شايعترين عامل ايجاد کننده عفونت بود(07/57%) و پس از آن به ترتيب آسينتوباکتر با 6/16%، E coli با 7/11% و استافيلوکوک اورئوس با 8/7% و ساير ارگانيسمها با 83/6% قرار داشتند. فراوانی ميزان مقاومت اين پسودوموناها به آنتی‌بيوتيکهای جنتامايسين، سفتی‌زوکسيم، کاربنی‌سيلين، سفالوتين و سفتازيديم، بيش از 90% بود. حساسترين و مؤثرترين آنتی‌بيوتيکها آميکاسين و تتراسيکلين بودند. سروتيپهای جدا شده از 117 نمونه باکتری سودومونا آئروژينوزا با استفاده از آنتی سرم استاندارد 5:O، 2:O، 16:O، 12:O، 11:O و 8:O بودند که شايعترين انواع آن به ترتيب 6:O(3/20%)، 11:O(6/18%) و 5:O(4/14%) بودند. مقاومترين نوع سروتيپها به آنتی‌بيوتيکها 16:O(6/7%) و حساسترين آنها 8:O(2/4%) بودند. اين نتايج نشان می‌دهد که شايعترين باکتری ايجاد کننده عفونت در زخم سوختگی، پسودومونا است. همچنين با توجه به مقاومت بالای انواع مختلف اين باکتری به آنتی‌بيوتيکهای فوق، درمان اين عفونتها با آنتی‌بيوتيکهای موجود بسيار مشکل است. بنابراين پيشگيری از اين عفونتها بهترين راه مبارزه با آنها است. واکسيناسيون بيماران مستعد با آنتی سرم پلی‌والان ضد پسودومونا می‌تواند باعث ايجاد ايمنی در تقريباً نيمی از اين بيماران شود يا شروع عفونت را به تأخير اندازد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سوختگی،عفونت،پسودومونا آئروژينوزا، سروتيپ،آنتی‌بيوگرام
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 11 Jan 2015 10:23
Last Modified: 11 Jan 2015 10:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2559

Actions (login required)

View Item View Item