بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء بهداشت سیستم ادراری ـ تناسلی در خانم‌های باردار

نوروزی, فرزانه and نوروزی, آزیتا and طهماسبی, رحیم and مشتاقی, داراب (2014) بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء بهداشت سیستم ادراری ـ تناسلی در خانم‌های باردار. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
Noroozi.pdf

Download (726kB) | Preview
Official URL: http://www.dlib.bpums.ac.ir/

Abstract

مقدمه: عفونت ادراری دومین عارضه طبی شایع در بارداری بوده و عوارض مادری و جنینی به همراه دارد. لذا هدف از مطالعه اخیر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء بهداشت سیستم ادراری ـ تناسلی در خانم‌های باردار می¬باشد. مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی، 140 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر بوشهر در دو گروه (هر گروه 70 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه آموزش حضوری دو جلسه آموزش یک ساعته بر اساس سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی به فاصله یک هفته برگزار شد. گروه شاهد(آموزش غیرحضوری) تنها کتابچه تنظیم شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی را دریافت نمودند. اطلاعات مربوط به آگاهی، سازه‌های الگو و عملکرد از طریق پرسشنامه محقق ساخته قبل از مداخله، بلافاصله و سپس سه ماه بعد از آموزش جمع آوری شد. جواب آزمایشات ادراری قبل و سه ماه بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، داده¬ها توسط نرم افزار spss ویرایش 20 با استفاده از آزمون‌های مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: قبل از انجام مداخله آموزشی میانگین نمره آگاهی، عملکرد و کلیه سازه‌های الگو (بجز شدت درک شده) در هر دو گروه یکسان بود. پس از انجام مداخله در گروه آموزش حضوری علاوه بر آگاهی، کلیه سازه ها و نمره عملکرد افزایش معنی داری داشته اند (001/0>p) همچنین در گروه آموزش غیرحضوری، نمره آگاهی و کلیه سازه‌ها بجز سازه شدت درک شده دارای افزایش معنی‌دار بود(001/0>p). مقایسه دو گروه در طول دوره نشان داد که افزایش نمره آگاهی و سایر سازه‌ها در گروه آموزش حضوری بیش از آموزش غیر حضوری بوده است. نتیجه گیری: تفاوت معنادار در میزان آگاهی، اجزای نگرشی و عملکرد مادران باردار در زمینه رفتارهای ارتقاء دهنده بهداشت سیستم ادراری ـ تناسلی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی، ضرورت استفاده از مداخلات آموزشی طراحی شده به منظور اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده را بیان می‌کند که با توجه به مشکلات زنان باردار جهت مراجعه به درمانگاه، می‌توان جهت آموزش‌های مورد نیاز این دوران از طریق تنظیم کتابچه‌هایی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی به زنان باردار اقدام نمود. کلید واژه¬ها: عفونت ادراری، بارداری، الگوی اعتقاد بهداشتی، آموزش.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Public Health
Depositing User: آنیتا اسلامی
Date Deposited: 21 Jan 2015 04:01
Last Modified: 21 Jan 2015 04:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2562

Actions (login required)

View Item View Item