بررسی مقايسه‌ای آگاهی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و بخش خصوصی شهر تهران از بيماريهای قابل گزارش در سال 1380

نجومی, مرضیه and واثقی, ساناز (2003) بررسی مقايسه‌ای آگاهی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و بخش خصوصی شهر تهران از بيماريهای قابل گزارش در سال 1380. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (34). pp. 317-323. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v10n34p317-fa.pdf

Download (246kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=169&sid=1&s...

Abstract

پايه و اساس کنترل بيماريها در نظام بهداشتی يک کشور را سيستم مراقبت بيماريها تشکيل می‌دهد. به عبارت ديگر، بيماريابی و گزارش‌دهی بموقع بيماريها و اقدام مناسب در برابر موارد گزارش شده، يکی از ضروريات نظام بهداشتی درمانی کشور محسوب می‌گردد. دراين زمينه آشنايی پزشکان با تعريف بيماريها و ساختار گزارش دهی آنها و همچنين آگاهی از بيماريهای با ارزش گزارش دهی بين‌المللی از اولويت خاصی برخوردار می‌باشد. اين پژوهش با هدف تعيين آگاهی پزشکان عمومی شاغل در شهر تهران و مقايسه اين آگاهی در 2 بخش خصوصی و دولتی انجام شده است. اين مطالعه از نوع توصيفی مقايسه‌ای بود و طی آن 200 پزشک عمومی شاغل در بخش خصوصی و دولتی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. ميانگين نمره کل آگاهی پزشکان عمومی بخش دولتی (4/7±)7/22 و در بخش خصوصی (3/8±)9/18 به دست آمد که اين اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود(001/0=P) اما ارتباطی بين جنس و ميزان آگاهی مشاهده نشد. به علت وجود اختلاف ميانگين سنی در 2 گروه، نمره آگاهی در زير گروههای سنی نيز تعيين و مقايسه گرديد. بالاترين نمره توسط زير گروه سنی زير 34 سال در بخش دولتی کسب شد که با زير گروه سنی مشابه خود در بخش خصوصی اختلاف معنی‌داری را نشان داد. کمترين نمره توسط زير گروه سنی بالای 35 سال در بخش خصوصی کسب شد که با زير گروه سنی مشابه خود در بخش دولتی تفاوتی نداشت. اختلاف ميانگين نمره در 2 زير گروه سنی مربوط به بخش دولتی معنی‌دار به دست آمد(003/0=P) اما اين اختلاف در بخش خصوصی بين 2 زير گروه سنی معنی‌دار نبود.برای پيش‌بينی نمره آگاهی رابطه‌ آن با سن، گروه شغلی(دولتی ـ خصوصی) و سالهای سپری شده از فارغ‌التحصيلی در مدل رگرسيون چند متغيره بررسی شد و مشاهده گرديد که هر سه متغير در تعيين نمره آگاهی نقش دارند. ميانگين آگاهی در پزشکان بخش دولتی که در محدوده مديريتی و اجرايی فعاليت داشتند بطور معنی‌داری بالاتر از پزشکان کادر درمانی بخش دولتی به دست آمد. اين مطالعه نشان داد که آگاهی پزشکان عمومی از بيماريهای قابل گزارش چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کمتر از 50% حداکثر نمره می‌باشد. مقايسه اين دو گروه از پزشکان نشان‌دهنده آگاهی بالاتر پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مراقبت، قابل گزارش،بخش خصوصی، بيماريها،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 11 Jan 2015 10:24
Last Modified: 11 Jan 2015 10:24
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2566

Actions (login required)

View Item View Item