غربال‌گری فرآورده‌های حاصل از استرپتومايسس‌ها با استفاده از تکنيک کشت سلولی به منظور شناسايی مواد آنتی‌تومور

تاج بخش, سعید and صالحی, سپهر and معظمی, نسرین (2009) غربال‌گری فرآورده‌های حاصل از استرپتومايسس‌ها با استفاده از تکنيک کشت سلولی به منظور شناسايی مواد آنتی‌تومور. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 108-115. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v11n2p108-fa.pdf

Download (208kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=145&sid=1&...

Abstract

زمينه: يافتن مواد آنتی تومور جديد از اهميت خاصی در جهت درمان و مبارزه با سرطان برخوردار است. استرپتومايسس ها از مهم ترين ميکرو‎ارگانيسم های توليد کننده مواد آنتی تومور می باشند. هدف از اين مطالعه، يافتن مواد آنتی تومور در استرپتومايسس های جدا شده از خاک توسط تکنيک کشت سلولی بود. مواد و روش‌ها: منحنی رشد استرپتومايسس تهيه شد و به منظورتوليد فرآورده های ميکروبی، نخست سوسپانسيون اسپور به محيط کشت اوليه تلقيح شد و پس از 48 ساعت انکوباسيون، باکتری ها به محيط کشت توليدی انتقال يافتند. پس از 120ساعت انکوباسيون در محيط کشت توليدی، در اواخر فاز ثابت رشد فرآيند توليد قطع شد ومايعات تخميری استرپتومايسس ها جمع آوری شدند. برای غربال‎گری مواد آنتی تومور، روش «سنجش افتراقی مواد سايتوتوکسيک منتشر شده درآگار» بکار گرفته شد که طی آن مايعات تخميری مذکور روی سلول های T مربوط به لنفوم موش مورد آزمايش قرار گرفتند. فرآورده هايی که قادر به کشتن سلول های سرطانی بودند، با نمايان شدن هاله ای آبی رنگ در کشت های حاوی سلول سرطانی مشخص شدند. يافته‌ها: مجموعاً، 125 فرآورده مربوط به 125 سوش استرپتومايسس به دست آمد که دو فرآورده توانستند پاسخ مثبت (هاله آبی) توليد نمايند. نتيجه گيری: دو فرآورده استرپتومايس های جدا شده از خاک، فعاليت سايتوتوکسيک در کشت سلولی حاوی سلول های توموری از خود نشان دادند، اين دو فرآورده می توانند ويژگی آنتی توموری داشته باشند که نيازمند پژوهش های آينده می باشند. واژه‌های کلیدی: استرپتومايسس، آنتی‌تومور، سرطان، سايتوتوکسيک،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 12 Aug 2014 09:25
Last Modified: 30 Sep 2014 10:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/257

Actions (login required)

View Item View Item