بررسی تغييرات توپوگرافيک قرنيه بعد از اعمال جراحی اسکرال با کلينگ و ويترکتومی

فروتن, علیرضا and ميرصمدی, میرمنصور and وادی‌پور, علی (2003) بررسی تغييرات توپوگرافيک قرنيه بعد از اعمال جراحی اسکرال با کلينگ و ويترکتومی. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (33). pp. 81-89. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v10n33p81-fa.pdf

Download (211kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=141&sid=1&s...

Abstract

هدف از اين مطالعه بررسی تغييرات توپوگرافيک قرنيه بعد از عمل جراحی اسکلرال با کلينگ و ويترکتومی بوده است که به روش observational prospective case series انجام شد. در اين تحقيق 49 چشم (شامل چشمهای افاک و فاکيک) از 48 بيمار براساس نوع عمل جراحی بررسی شد که بيماران به 4 گروه تقسيم شدند. 10 بيمار تحت عمل لوکال باکلينگ (گروهA)، 9 بيمار تحت عمل ويترکتومی بدون استفاده از باکل (گروه B)، 18 بيمار تحت عمل ويترکتومی همراه با Encricling (گروه C) و 12 بيمار تحت عمل Encricling همراه با Additional segmental buckling (گروه D) قرار گرفتند. برای اين چشمها قبل از عمل، 1ماه، 3ماه و 6ماه بعد از عمل، کراتومتری و ويديوکراتوگرافی انجام شد. در اين مطالعه اختلاف آماری معنی‌داری از نظر ميزان آستيگماتيسم قرنيه‌ای اعمال شده و ميزان سيلندر ريفراکتيو در بين 4 گروه مشاهده نشد. اما اختلاف آماری معنی‌داری از نظرميزان اسفری و همچنين از نظر وضعيت لنز (فاکيا و آفاکيا) بين 4 گروه وجود داشت. از نظر تغييرات سيلندر کراتومتريک در گروه A بين موارد قبل از عمل و 6ماه بعد از عمل، اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0Pv<) و از نظر تغييرات Spherical equivalent در گروههای B و C و D بين موارد قبل از عمل و 6ماه بعد از عمل و نيز در گروه فاکيک و آفاکيا اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده گرديد (05/0Pv<). بعد از لوکال يا Additional segmental buckling (گروههای D,A) شيب قرنيه منطبق بر محل باکل با شيوع زياد مشاهده شد.در گروه ويترکتومی (گروه B) افزايش شيب قرنيه که منطبق با محل بخيه‌های اسکرال بود ايجاد گرديد و به مرور زمان تبديل به شيب مرکزی قرنيه گرديد. بعد از ويترکتومی به همراه Encricling (گروه C) تغييرات مشابهی ايجاد شد اما باگذشت زمان شيب مرکزی قرنيه از بين رفت. درکل تغييرات قرنيه تا 6ماه بعد از عمل جراحی به صورت غيرمنظم غير قرينه باقی ماند. به صورت يک نتيجه‌گيری کلی می‌توان گفت ويديوکراتوگرافی قرنيه ابزار مفيدی برای بررسی تغييرات شعاع انحنای قرنيه بعد از عمل جراحی اسکلرال باکلينگ و ويترکتومی می‌باشد. در تمام گروههای مورد مطالعه تغيير شکل قرنيه به صورت غيرمنظم و غيرقرينه وجود داشت که طرح تغييرات ايجاد شده بر حسب نوع عمل جراحی انجام شده متفاوت بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ويديوکراتوگرافی،اسکلرال باکلينگ،ويترکتومی
Subjects: WW Ophthalmology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 12 Jan 2015 09:18
Last Modified: 19 Jun 2017 06:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2578

Actions (login required)

View Item View Item