ارتباط کم‌گزارشی‌دهی و بيش‌گزارش‌دهی انرژی دريافتی با شاخص توده بدن و عوامل مرتبط با شيوه زندگی: مطالعه قند و ليپيد تهران

ميرميران, پروین and آزاد‌بخت, لیلا and محمدی, فاطمه and زاهدی اصل, صالح and عزيزی, فریدون (2003) ارتباط کم‌گزارشی‌دهی و بيش‌گزارش‌دهی انرژی دريافتی با شاخص توده بدن و عوامل مرتبط با شيوه زندگی: مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 10 (33). pp. 111-120. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v10n33p111-fa.pdf

Download (237kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=145&sid=1&s...

Abstract

کم‌گزارشی‌دهی و بيش‌ گزارش‌دهی انرژی دريافتی يکی از مشکلات شناخته شده روشهای ارزيابی دريافت غذايی است.هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط اين موارد با شاخص توده بدن و عوامل مربوط به شيوه زندگی بوده است.ارزيابی دريافتهای غذايی با استفاده از ياد‌آمد 24 ساعته خوراک برای 2 روز در 947 فرد (415 مرد و 532 زن) 80-16 ساله ساکن منطقه 13 تهران توسط پرسشگران باتجربه صورت گرفت. وزن و قد با استفاده از ترازوی ديجيتالی و مترنواری طبق روشهای استاندارد اندازه‌گيری و به ترتيب با دقت 100 گرم و 1 سانتيمتر ثبت شد. ميزان متابوليسم پايه براساس وزن، سن و جنس محاسبه گرديد و نسبت انرژی دريافتی به ميزان متابوليسم پايه (EI: BMR) 35/1< به عنوان کم‌گزارش‌دهی، 39/2-35/1 طبيعی و 4/2> به عنوان بيش‌گزارش دهی تعريف شد. براساس نتايــج بـه دسـت آمـده ميانگيـن ± انحراف معيار سنی مردان و زنان به ترتيب 6/14±3/37 و 6/13 ± 9/32 سـال بود. مردان EI: BMR بيشتری را در مقايسه با زنان داشتند (44/0 ± 72/1 در مقابل 44/0 ± 27/1، 001/0P< ) و ميزان انرژی دريافتی و EI:BMR در افراد جوانتر در هر دو جنس بيشتر از افراد سالمند بود. ميزان شيوع کم‌گزارش‌دهی و بيش‌گزارش‌دهی در کل افراد به ترتيب 31% و 5% به دست آمد. کم‌‌گزارش‌دهی در زنان بيشتر از مردان (40% در مقابل 19%، 001/0P<) و بيش‌گزارش‌دهی در مردان شايعتر بود (7% در مقابل 3%، 05/0P<). با افزايش سن نسبت EI: BMR در هر دو جنس کاهش يافته و افراد کم‌گزارش‌ده در مقايسه با افراد با گزارش‌دهی طبيعی، سن بالاتر و BMRبيشتری داشتند اما امتياز تحصيلات آنها تفاوت معنی‌داری نداشت. افراد بيش‌گزارش‌ده در مقايسه با افراد با گزارش‌دهی طبيعی سن کمتر و BMR پايين‌تری داشتند، اما امتياز تحصيلات اين 2 گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. بيشترين نسبت افراد بيش‌گزارش‌ده در بين افراد با BMI طبيعی ديده شد. سيگار کشيدن در افراد بيش‌گزارش‌ده شايعتر از افراد طبيعی بود (28% در مقابل 19% در مردان و 6% در مقابل 1% در زنان، 01/0P< برای هردو). يافته‌ها حاکی از شيوع بالای گزارش‌دهی نادرست انرژی دريافتی در کشورما و ارتباط عواملی مثل سن، چاقی و سيگار کشيدن با آن بودند که اين اطلاعات در بررسيهای تغذيه‌ بايد مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کم‌گزارش‌دهی، بيش‌گزارش‌دهی،شاخص توده بدن، شيوه زندگی،مطالعه قند و ليپيد تهران
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 12 Jan 2015 09:19
Last Modified: 12 Jan 2015 09:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2582

Actions (login required)

View Item View Item