تعيين پارامترهای تولد در 1000 نوزاد سالم متولد شده ايرانی در بيمارستان فيروزآبادی

نيک‌آور, آذر and مقيمی, علی and چهره‌ای, علی (2003) تعيين پارامترهای تولد در 1000 نوزاد سالم متولد شده ايرانی در بيمارستان فيروزآبادی. مجله علوم پزشکی رازی, 9 (31). pp. 603-608. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v9n31p603-fa.pdf

Download (161kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=686&sid=1&s...

Abstract

تعيين پارامترهای تولد جز اقدامات اصلی و اوليه در ارزيابی هر نوزاد تازه متولد شده است که اين پارامترها شامل اندازه گيری قد، وزن، دورسر و دور سينه می‌باشند. باتوجه به تفاوتهای نژادی، اقليمی و تأثير شرايط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر رشد جنين و پارامترهای هنگام تولد، تعيين اين معيارها در جمعيتهای مختلف لازم به نظر می‌رسد. در اين مطالعه سعی شد تا با بررسی 1000 نوزاد سالم ايرانی، مقادير مذکورتعيين و با مقادير استاندارد NCHS مقايسه گردد. اين بررسی يک مطالعه مقطعی بود و روی 1000 نوزاد سالم ايرانی که در بيمارستان فيروزآبادی شهر تهران متولد شده بودند، صورت گرفت که طی آن معاينه نوزادان از نظر بررسی سلامت و اندازه‌گيری قد، وزن، دورسر و دور سينه آنها توسط يک متخصص اطفال و توسط دستگاههای اندازه‌گيری واحد انجام شد. جهت پيشگويی مشخصات آنتروپومتری نوزادان نيز از مدل رگرسيونی خطی چندگانه استفاده گرديد. در اين مطالعه نسبت M/F برابر 1/1 بود و بررسی ميانگين قدی و وزنی نوزادان نشان داد که اين مقادير در نوزادان پسر بطور معنی‌داری بيشتر از نوزادان دختر است (003/0P= و009/0P=). در مقايسه نتايج به دست آمده با گزارش NCHS، اختلاف آماری معنی‌داری بين ميانگين وزن و دورسر نوزادان وجود داشت که کمتر از مقادير مذکور بود. ميانگين قد نوزادان دختر مطالعه حاضر بطور معنی‌داری بيشتر از گزارش NCHS بود اما ميانگين قدی نوزادان پسر تفاوت معنی‌داری با مقادير گزارش NCHS نداشت. جهت پيشگويی قد، وزن و دورسر نوزادان براساس يافته‌های اين پژوهش و به روش مدل رگرسيونی خطی چندگانه مدلهای پيشگويی کننده پيشنهاد شد. در مطالعه حاضر تفاوتهای آماری معنی‌داری بين مقادير وزن. دورسر و قد نوزادان (در هر دو جنس) با مقادير استاندارد NCHS وجود داشت که اگر چه از نظر بالينی چندان ارزشمند نيستند اما در توجيه علل اين اختلاف می‌توان فاکتورهای نژادی، اقتصادی، مادری ـ جفتی را دخيل دانست. باتوجه به مسائل فوق و نيز نحوه نمونه‌گيری اين مطالعـه، لزوم مطالعات وسيع در سطح کشــور و در طبقه‌های مختلف جامعه به چشم می‌خورد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نوزاد، قد ،وزن،دور سر،دور سينه،
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 14 Jan 2015 10:16
Last Modified: 25 Jul 2017 07:31
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2630

Actions (login required)

View Item View Item