تعيين حجم تيروئيد به وسيله اولترا سونوگرافی در کودکان 10 – 7 ساله شهرستان بوشهر 1386

مرادحاصلی, فرزاد and نبی پور, ایرج and اسدی, مجید and عباسی, سیروس (2009) تعيين حجم تيروئيد به وسيله اولترا سونوگرافی در کودکان 10 – 7 ساله شهرستان بوشهر 1386. دوماه نامه طب جنوب, 11 (2). pp. 170-176. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v11n2p170-fa.pdf

Download (189kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=154&sid=1&...

Abstract

زمينه: اندازه گيری حجم تيروئيد به کمک اولترا سونوگرافی در پايش برنامه های يد رسانی همگانی در مناطق با کمبود خفيف يد يا عاری از کمبود يد، به جای معاينه فيزيکی تيروئيد، برای برآورد ميزان رخداد گواتر پيشنهاد شده است. هدف اين مطالعه تعيين محدوده رفرانس حجم تيروئيد در شهرستان بوشهر می باشد. مواد و روش‌ها: حجم تيروئيد 1247 کودک دبستانی(7 تا 10 ساله) که بر اساس روش احتمال بر مبنای اندازه از خوشه های شهری و روستايی شهرستان بوشهر نمونه گيری شده بودند، ميانه و صدک های حجم تيروئيد با اولترا سونوگرافی برای سن و سطح بدن برای هر دو جنس تعيين گرديد. يافته‌ها: صدک 97 حجم تيروئيد دانش آموزان شهرستان بوشهر براساس سن و جنس از مقادير پيشنهادی جديد سازمان بهداشت جهانی WHO (تصحيح شده) در تمام سنين کمتر می باشد. شيوع گواتر براساس مقادير حجم تيروئيد WHO برای سن، در جمعيت مورد مطالعه 68/1 درصد و براساس حجم تيروئيد برای سن و حجم تيروئيد برای سطح بدن براساس مقياس جديد بين المللی به ترتيب 13/7 و 17/7 درصد بدست آمد. نتيجه گيری: صدک 97 حجم های تيروئيد به وسيله اولترا سونوگرافی دانش آموزان شهرستان بوشهر برای تمام سنين کمتر از مقادير جديد پيشنهادی سازمان بهداشت جهانی می باشد و از اين رو تدوين رفرانس بومی برای برآورد ميزان شيوع گواتر توصيه می شود. براساس برآورد ميزان شيوع گواتر براساس اولترا سونوگرافی، شهرستان بوشهر “منطقه عاری از کمبود يد” محسوب می گردد. واژه‌های کلیدی: تيروئيد، يد، يدرسانی، گواتر، سونوگرافی،

Item Type: Article
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 12 Aug 2014 09:30
Last Modified: 24 Jul 2017 09:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/264

Actions (login required)

View Item View Item