مقايسه ميزان اتساع مردمک با فنيل‌افرين 5/2% و 5% با و بدون سيکلوپنتولات در درمانگاه چشم پزشکی بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

نيک‌اقبالی, امين‌اله and مشفقی, لیلی (2002) مقايسه ميزان اتساع مردمک با فنيل‌افرين 5/2% و 5% با و بدون سيکلوپنتولات در درمانگاه چشم پزشکی بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص). مجله علوم پزشکی رازی, 9 (30). pp. 435-443. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v9n30p435-fa.pdf

Download (214kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=306&sid=1&s...

Abstract

مردمک بايد به کمک قطره فنيل‌افرين حداقل 6 ميليمتر گشاد گردد تا معاينه و درمان چشم بطور دقيق انجام شود اما جذب سيستميک آن باعث عوارض جانبی و جدی می‌گردد. در اين مطالعه اثر قطره فنيل‌افرين 5/2 و 5% به تنهايی يا همراه با سيکلوپنتولات 1% بر اتساع مردمک، فشار خون و نبض در مراجعه کنندگان به درمانگاه چشـم مـورد بررسـی و مقايسه قـرار گـرفت. اين مطالعه به روش Crossover- Clinical- Trial ، از مهرماه سال 1379 به مدت 6 ماه روی 97 نفر از بيماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم انجام شد. بيماران در صورت داشتن بيماری زمينه‌ای قلبی عروقی و چشمی، مصرف داروهايی با تداخل اثر با قطره‌های مورد بررسی، داشتن سابقه جراحی چشم با تأثير روی عنبيه و مردمک از مطالعه خارج شدند. در چشم هر بيمار در 6 مرحله و در هر مرحله به فاصله حداقل 1 هفته ابتدا قطره فنيل‌افرين 5/2% ، در مرحله بعد فنيل‌افرين 5% ، سپس سيکلوپنتولات 1% ، بعد اشک مصنوعی(کنترل)، در مرحله پنجم قطره سيکلوپنتولات با قطره فنيل‌افرين 5/2% و در مرحله ششم با فنيل‌افرين 5% هر کدام به فاصله 5 دقيقه ريخته شد. در هر مرحله پارامترهای فشار خون، نبض و اندازه مردمک، قبل از مصرف قطره اندازه‌گيری شد سپس به فاصله 20 و 30 و 45 دقيقه بعد از آخرين قطره، اندازه‌گيريها تکرار شدند. اطلاعات جمع‌آوری شده به تفکيک مورد آناليز آماری Paird t test قرار گرفتنـــد. افراد مورد بررســـی سن 11 تا 70 سال با متوســـط سنی 93/1 ± 43/42 سال داشتند و 45% زن و 55% مرد بودند. پس از ريختن قطره فنيل‌افرين 5/2% و 5% در چشم، بيشترين تغيير در فشار خون سيتوليک و به ميزان 3/16 و 22/9 ميليمتر جيوه و در فشار دياستوليک، 41/5 و 75/3 ميليمتر جيوه مشاهده گرديد. براديکاردی در فنيل‌افرين 5% بيشتر از 5/2% و به ميزان 9-5 بار در دقيقه ديده شد اما از نظر آماری معنی‌دار نبود(05/0 P> ). افزايش قطر مردمک با مصرف فنيل‌افرين 5/2% ، 75/0 ± 35/1 ميليمتر، فنيل‌افرين5% ، 95/0 ± 95/1 ميليمتر، سيکلوپنتولات 1%، 95/0 ± 9/3 ميليمتـــر، سيکلوپنتولات با فنيل‌افريــن 5/2% ، 61/0 ± 25/4 ميليمتـــر و سيکلوپنتولات و فنيل‌افرين 5%، 58/0 ± 55/4 ميليمتر بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0 P< ). با توجه به حداقل اندازه مردمک 6 ميليمتری، تفاوتی بين فنيل‌افرين 5/2% و 5% وجود نداشت(05/0 Mc Newar Test, P > ). بنابراين می‌توان گفت با توجه به اينکه تأثير قطره فنيل‌افرين 5/2% و 5% روی نبض و فشار خون از نظر آماری معنی‌دار نبود(در قطره‌های با غلظت بيشتر اين تفاوت واضح‌تر است) و تأثير آنها بر اتساع مردمک از نظر بالينی فرقی نداشت(هر دو، مردمک را حداقل 6 ميليمتر گشاد کرده بودند)، توصيه می‌شود از فنيل‌افرين 5/2% به جای 5% در چشم پزشکی استفاده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فنيل‌افرين،مردمک، فشارخون
Subjects: WW Ophthalmology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Jan 2015 10:28
Last Modified: 19 Jun 2017 06:31
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2662

Actions (login required)

View Item View Item