بررسی وضعيت نگهداری و هزينه مراقبت از تجهيزات پزشکی بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ايران در سال (2000-2001)

نوری‌تاجر, مریم and دباغی, فاطمه and محمدی, رخشنده and حقانی, حمید (2002) بررسی وضعيت نگهداری و هزينه مراقبت از تجهيزات پزشکی بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ايران در سال (2000-2001). مجله علوم پزشکی رازی, 9 (30). pp. 445-454. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v9n30p445-fa.pdf

Download (403kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=308&sid=1&s...

Abstract

تجهيزات پزشکی نقش مهمی در امر تشخيص، درمان و آموزش پزشکی دارند. هر ساله ميزان قابل توجهی از دستگاههای پزشکی در بيمارستانها دچار نقص فنی می‌شوند و کارآيی خودرا از دست می‌دهند بطوری که سهم عمده‌ای از هزينه‌های بيمارستانها به تهيــه و تعميــر اين تجهيـزات اختصاص می‌يابند و در نتيجه خسارتهای علمی و اقتصادی زيادی به سيستــم بهداشتی و درمانی کشور تحميــل می‌شود. اين پژوهـــش يک مطالعه مقطعی (cross–sectional) است که به منظور بررسی وضعيت نگهداری و هزينه مراقبت تجهيزات پزشکی در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ايران انجام گرديده است. بدين منظور تعداد 284 مورد از دستگاهها و تجهيزات پزشکی در بيمارستانهای تابعه به روش نمونه گيری طبقه‌ای با بيش از 5 سال سابقه کاری انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که توسط پرسشگر تکميل می‌گرديد و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آمارهای توصيفی و استنباطی و آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگی اسپيرمن استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که تقريباً 60 % تجهيزات پزشکی بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ايران به هيچ وجه مورد کنترل و ارزيابی توسط کارکنان واحدهای مورد بررسی قرار نگرفته بودند و در هيچ يک از بيمارستانهای مورد مطالعه، واحد نگهداری مهندسی پزشکی وجود نداشت. هدف از اين پژوهش بررسی وضعيت نگهداری تجهيزات پزشکی شامل وضعيت تهيه و تعمير و آموزش بوده است که در کل وضعيت تعمير تجهيزات پزشکی بيمارستانهای مورد مطالعه 6/29 % ، وضعيت تهيه 1/26 % ، و وضعيت آموزش 1/14 % در حد خوب قرار داشتند. همچنين آناليز واريانس نشان داد که ميانگين امتياز وضعيت تهيه، تعمير، آموزش و هزينه مراقبت تجهيزات پزشکی برحسب استانداردهای بين المللی مختلف، از نظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارند. بطور کلی وضعيت هزينه مراقبت تجهيزات پزشکی بيمارستانهای مورد مطالعه در 6/74 % موارد در حد نامناسب بودند. همچنين بين وضعيت تهيه و هزينه (005 /0 P< و 35/0= r ) و بين وضعيت تعمير و هزينه(15/0= r و 001 /0 P < ) و بين وضعيت آموزش و هزينه (35/0= r و 000/0 P< ) تجهيزات پزشکی ارتباط معنی‌داری وجود داشت. نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان دهنده عدم سيستم برنامه‌ريزی صحيح در وضعيت تهيه و تعمير و آموزش و هزينه تجهيزات‌ پزشکی در دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ايران بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: وضعيت نگهداری تجهيزات پزشکی،وضعيت تعمير تجهيزات پزشکی، وضعيت تهيه تجهيزات پزشکی، هزينه مراقبت تجهيزات پزشک٢ maxlength=،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Jan 2015 10:28
Last Modified: 18 Jan 2015 10:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2663

Actions (login required)

View Item View Item