فعاليت آنزيمهای آنتی‌اکسيداتيو کاتالاز و گلوتاتيون ردوکتاز گلبولهای قرمز خون در بيماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر

فيروزرای, محسن and محرابی, هما and احسانی‌زنوز, عبدالوهاب and غفاری, مهدی (2002) فعاليت آنزيمهای آنتی‌اکسيداتيو کاتالاز و گلوتاتيون ردوکتاز گلبولهای قرمز خون در بيماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر. مجله علوم پزشکی رازی, 9 (28). pp. 93-99. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v9n28p93-fa.pdf

Download (199kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=255&sid=1&s...

Abstract

راديکالهای آزاد و ترکيبات حاصل از پراکسيداسيون ليپيدها، نقش مهمی در بروز آترواسکلروز دارند. انواع اکسيژنهای فعال، LDL ( Low density lipoproteins ) را اکسيد می‌کنند سپس LDL اکسيد شده در تشکيل پلاک در ديواره عروق شرکت می‌نمايد. سلولهای موجودات زنده مجهز به آنزيمهای خنثی‌کننده اثر راديکالهای آزاد می‌باشند که همراه با مواد آنتی‌اکسيدان بر عليه اکسيدکننده‌ها عمل می‌کنند. در اين مطالعه فعاليت 2 آنزيم اکسيداتيو، کاتالاز و گلوتاتيون ردوکتاز گلبولهای قرمز که به نظر می‌رسد با عمل آنتی‌اکسيداتيو خود مانع بروز بيماری آترواسکلروز می‌گردند بررسی شده است. اين بررسی روی بيمارانی که مبتلا به گرفتگی عروق کرونر بودند و به مرکز قلب شهيد رجائی تهران مراجعه کرده بودند انجام شد و ارتباط فعاليت اين 2 آنزيم با ميزان ليپيدهای سرم خون، مطالعه گرديد. ميزان فعاليت 2 آنزيم کاتالاز و گلوتاتيون ردوکتاز گلبولهای قرمز خون، در 90 بيمار که 1، 2 يا 3 رگ کرونر آنها دچار گرفتگی بود اندازه‌گيری شد و نتايج با 30 فرد سالم (گروه شاهد) که سابقه بيماری قلبی نداشتند مقايسه گرديـــد. فعاليـــت آنزيم گلوتاتيون ردوکتاز در گروه بيماران U/g Hb 77/1 ± 07/12 و در گروه افراد سالـم U/g Hb 56/1 ± 92/11 بود که اين تفاوت معنی‌دار نبود. فعاليت آنزيم کاتالاز در گروه بيمار k/g Hb 40 ± 67/265 و در گروه شاهد k/g Hb 50 ± 82/278 بود که کاهش معنی‌داری را نشان داد(05/0 P< ). اين کاهش در گروه بيماران با گرفتگی 3 رگ کرونر چشمگيرتر بود(008/0 P< ). غلظت کلسترول تام، LDL-c و نسبت HDL-c / LDL-c سرم در بيماران نسبت به گروه کنترل افزايش معنی‌داری داشت(002/0 P< ). ارتباط معنی‌داری بين ليپيدهای سرم با فعاليت 2 آنزيم آنتی‌اکسيداتيو کاتالاز و گلوتاتيون ردوکتاز به دست نيامد اما فعاليت آنزيم کاتالاز با نسبت HDL-c / LDL-c در افراد سالم ارتباط معنی‌داری نشان داد(05/0 P< ). فعاليت آنزيم کاتالاز در افراد بيمار و سيگاری، نسبت به افراد بيمار و غيرسيگاری کاهش معنی‌داری داشت(002/0 P< ). به نظر می‌رسد که پيشرفت آترواسکلروز در بيماران، با کاهش فعاليت آنزيم کاتالاز گلبولهای قرمز خون همراه باشد. مصرف سيگار نيز در اين بيماران، کاهش فعاليت آنزيم کاتالاز را تشديد می‌نمايد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آنزيمهای آنتی‌اکسيداتيو، کاتالاز، گلوتاتيون ردوکتاز،ليپيدها،گرفتگی عروق کرونر
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 21 Jan 2015 10:51
Last Modified: 21 Jan 2015 10:51
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2713

Actions (login required)

View Item View Item