اثرات درمانی غضروف کوسه چانه‌سفيد خليج‌فارس (Carcharhinus dussumieri)

رزمی, نعمت الله and کلالیان مقدم, حمید and تابنده, محمدرضا and باباخانی, ابولفضل (2008) اثرات درمانی غضروف کوسه چانه‌سفيد خليج‌فارس (Carcharhinus dussumieri). دوماه نامه طب جنوب, 10 (2). pp. 104-111. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v10n2p104-fa.pdf

Download (232kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=14&sid=1&s...

Abstract

زمينه: در سال های اخير مصرف غضروف کوسه به دليل ابتلاء نادر کوسه‎ها به سرطان, محتوای بالای غضروف و وجود ترکيبات مهار کننده رگ سازی, در بيماران سرطانی افزايش يافته است. هدف از اين تحقيق بررسی اثر ضد توموری غضروف کوسه بر ايجاد و رشد تومور پستانی القاء شده با استفاده از دی متيل بنز آنتراسن (DMBA) در موش صحرايی و نيز تأثير آن بر برخی شاخص های بهبود کيفيت زندگی می باشد. مواد و روش‎ها: القاء تومور با استفاده از ترکيب 7، 12 دی متيل بنز آنتراسن (DMBA) به ميزان 20 ميلی گرم برای هر موش و با روش گاواژ انجام شد. غضروف مورد نياز از ستون فقرات کوسه چانه سفيد خليج فارس (Carcharhinus dussumieri) تهيه شد. 60 قطعه موش صحرايی نژاد اسپراگ داولی به دو گروه 30 تايی شامل درمان همزمان با القاء تومور (PRTE) و درمان پس از تثبيت تومور (PSTE) و هر گروه نيز به دو زير گروه 15 تايی درمان و شاهد (القاء تومور بدون درمان) تقسيم شدند. به حيوانات گروه های درمان PRTE (30 روز پس از القا تومور) و PSTE (پس از تثبيت تومور) غضروف کوسه به صورت مخلوط با غذا به ميزان روزانه 10 ميلی گرم به ازای هر موش به مدت 30 روزداده شد. در روزهای 30،60،120 و200 پس از القاء تومور, ميانگين وزن گيری، زمان ايجاد، تعداد و حجم تومورهای ايجاد شده ارزيابی و ثبت گرديد. يافته‌ها: تا 2 ماه پس از درمان از نظر تعداد و اندازه تومورها بين گروه درمان PRTE و شاهد آن اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت امّا اين اختلاف در گروه های درمان PSTE و شاهد PSTE دو ماه پس از درمان معنی دار بود (05/0P<). ميانگين وزن گيری در طول دوره درمان در گروه درمان PRTE به طور معنی داری بيشتر از گروه شاهد PRTE بود (05/0P<), امّا در پايان مطالعه اختلاف آماری معنی داری بين ميانگين وزن گيری دو گروه مشاهده نشد. درگروه درمان PSTE، تومورها دوماه پس از درمان به طور قابل توجهی تحليل رفتند و اختلاف آماری معنی داری بين اندازه، تعداد تومور و ميانگين وزن گيری با ساير گروه ها مشاهده شد (05/0P<). نتيجه گيری: مصرف خوراکی غضروف کوسه در موش صحرايی سبب تحليل تومور پس از تثبيت آن می شود و ميانگين وزن گيری به عنوان شاخص بهبود کيفيت زندگی افزايش می يابد، ولی مصرف غضروف کوسه نمی تواند از ايجاد تومور ممانعت نمايد. مطالعات بيشتر در خصوص دوز مناسب، عوارض بالينی، روش های مؤثر تجويز و ميزان دسترسی به فرآورده های بيولوژيکی پروتئينی استخراج شده از غضروف کوسه توصيه می شود. واژه‌های کلیدی: تومور پستانی، غضروف کوسه، رگ‌سازی، دی‌متيل بنز‌آنتراسن،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Aug 2014 04:49
Last Modified: 30 Sep 2014 10:49
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/279

Actions (login required)

View Item View Item