استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بيمارستانهای شهر شيراز

هاشم‏زاده, ايرج and اورنگی, مريم and بهره‏دار, محمد جعفر (2000) استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بيمارستانهای شهر شيراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 55-63. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v6n2p55-fa.pdf

Download (4MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1837&sid=1...

Abstract

هدف: اين پژوهش با هدف بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت روان در کارکنان بيمارستانهای دانشگاه علوم‏ پزشکی شهر شيراز انجام شده است. روش: آزمودنيهای پژوهش 397 نفر (150 نفر اداری و 247 نفر درمانی) بودند که بر پايه نمونه‏گيری تصادفی با توجه به تعداد کل کارکنان هر بيمارستان انتخاب شده و به کمک پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه رويدادهای زندگی پيکل و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده‏ها با استفاده از، آزمونهاي‏ آماری t ضريب همبستگی و تحليل واريانس انجام شد. يافته‏ها: نتايج نشان داد که ميزان استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان اداری و درمانی رابطه دارد. همچنين ميان کارکنان اداری و درمانی در سلامت روان تفاوت معني‏دار ديده شد و کارکنان درمانی از سلامت روان کمتری برخوردار بودند. سلامت روان در کارکنان مرد بيشتر از کارکنان زن بوده و ميزان‏ استرس شغلی در کارکنان قراردادی بيش از ساير کارکنان که در وضعيتهای استخدامی ديگر قرار داشتند بود.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Jan 2015 05:44
Last Modified: 28 Jan 2015 05:44
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2804

Actions (login required)

View Item View Item