الگوی مقابله با استرس در معتادين خود معرف:مرکز اعتياد اصفهان

سموعی, راحله and ابراهيمی, امرا. . and موسوی, سيد غفور and حسن‏زاده, اکبر and رفيعی, سعيد (2000) الگوی مقابله با استرس در معتادين خود معرف:مرکز اعتياد اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (2,3). pp. 63-70. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v6n2p63-fa.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1840&sid=1...

Abstract

هدف: روشهای رفتاری- شناختی ارزيابی استرس و روشهای رويارويی با استرس کيفيت رفتار فرد را تعيين‏ مي‏کنند. برای تعيين الگوی رويارويی با استرس در معتادان و دست‏يابی به روشهای مداخله‏ای شناختی-رفتاری و درمان معتادان با اين روش، پژوهش حاضر اجرا گرديد. روش: آزمودنيها 100 نفر از معتادين خود معرف مرد، مراجعه کننده به مرکز تحقيقات و ترک اعتياد اصفهان هستند که به روش نمونه‏گيری در دسترس انتخاب شدند. گروه‏ گواه بر پايه ويژگيهای فردی، اجتماعی با گروه آزمايش همتا شده و از افراد خانواده و بستگان معتادين انتخاب شدند. ابزار سنجش متغيرها مقياس مقابله تجديد نظر شده کارور مي‏باشد. برای گردآوری داده‏ها نخست يک مصاحبه‏ روانشناختی به منظور جلب اعتماد و همکاری مراجع انجام شد، سپس در قالب مصاحبه پرسشنامه‏ها تکميل شد. داده‏ها به کمک آزمون t تحليل شدند. يافته‏ها: نتايج نشان داد که الگوی مقابله با استرس معتادين خود معرف با الگوي‏ مقابله‏ای گروه گواه تفاوت معني‏داری دارد. الگوی مقابله‏ای معتادين بيشتر روشهای غير مؤثر(تفکر منفی، آرزمندانه، تفکر خرافی و روشهای متمرکز بر هيجان مانند انکار، عدم درگيری ذهنی و رفتاری، استفاده از دارو و دخانيات) و برون‏ريزی عواطف بوده است.نتيجه: با توجه به الگوی مقابله‏ای معتادان که يک روش ناسالم در کنار آمدن با شرايط فشارزاست به نظر مي‏رسد که اين الگو گرايش به اعتياد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزايش داده و دور باطلی را به وجود مي‏آورد. استفاده از روش آموزش سازگاری با استرس مي‏تواند در پيشگيری اوليه و ثانويه بيماران‏ مؤثر باشد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Jan 2015 11:07
Last Modified: 28 Jan 2015 11:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2805

Actions (login required)

View Item View Item