بررسی رابطه عوامل تنش‏زا،ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی

بوالهری, جعفر and احسان منش, مجتبی and کريمی کيسمی, عيسی (2000) بررسی رابطه عوامل تنش‏زا،ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان پزشکی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 6 (1). pp. 20-25. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v6n1p20-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1823&sid=1...

Abstract

هدف: اين پژوهش با هدف بررسی رابطه ميان عوامل تنش‏زا، ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس در دانشجويان‏ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران و تهران انجام شده است. روش: 408 نفر(234 مرد، 174 زن) از دانشجويان ياد شده‏ که به شيوه نمونه‏گيری تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. ميانگين سنی آنان ‏4/22 سال (انحراف معيار 45/3) و در مقاطع مختلف تحصيلی علوم پايه، فيزيوپاتولوژی، بالينی و کارورزی بودند. داده‏های پژوهش به کمک‏ پرسشنامه شاخص ميزان توکل، پرسشنامه عوامل تنش‏زا و پرسشنامه نشانگان استرس گردآوری شده و به کمک روشهاي‏ آماری مورد توصيفی، آزمونهای آماری تحليل واريانس آزمون تعقيبی شفه و آزمون t تجزيه و تحليل قرار گرفته‏اند. يافته‏ها: يافته‏ها نشان داد که 1/44% دانشجويان مورد بررسی دارای استرس کم، 1/31% دارای استرس متوسط و 8/24% دارای استرس زياد بوده‏اند. از ميان عوامل تنش‏زا، ترس از مردود شدن در امتحانها، مرگ يکی از بستگان نزديک و دعواي‏ شديد با پدر به ترتيب درصد بيشتری از دانشجويان را تحت تأثير قرار داده است در زمينه نشانگان استرس، نگرانی، اضطراب و کمرويی بيش از ساير نشانه‏ها توسط آزمودنيهای پژوهش گزارش گرديده است. مقايسه نمرات دانشجويان در پرسشنامه توکل با نمرات آنان در پرسشنامه نشانگان استرس نشان دادکه با بالا رفتن نمرات در پرسشنامه توکل، نمرات‏ آنان در پرسشنامه نشانگان استرس کاهش يافته است. همچنين 1/69%از دانشجويان در پرسشنامه توکل، از بيشترين نمره‏ ممکن (200)، 152 نمره را به دست آوردند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Jan 2015 11:07
Last Modified: 28 Jan 2015 11:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2811

Actions (login required)

View Item View Item