اثر جايگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جيره غذايی ماهی قزل‌آلای رنگين کمان جهت افزايش اسيدهای چرب 3n- در بافت مأکول

محمدی آشنانی, محمدحسین and نفیسی بهابادی, محمود and موحد, علی and حسنی, الهام and محمدی, محمدمهدی (2008) اثر جايگزنی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جيره غذايی ماهی قزل‌آلای رنگين کمان جهت افزايش اسيدهای چرب 3n- در بافت مأکول. دوماه نامه طب جنوب, 10 (2). pp. 128-135. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v10n2p128-fa.pdf

Download (215kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=17&sid=1&s...

Abstract

زمينه: اثر روغن های دريايی به دليل دارا بودن اسيدهای چرب n-3 روی بسياری ازبيماری ها به اثبات رسيده است.اکثر اثرات بالينی اسيدهای چرب 3n- به دليل وجود دی کوزاهگزانوئيک اسيد و ايکوزاپنتانوئيک اسيد می باشد که جز در ماهی در هيچ ماده غذايی ديگری تا به حال يافت نشده است. هدف از اين تحقيق استفاده از روغن بذرک (Flaxseed Oil) به عنوان پيش ساخت جهت افزايش دی کوزاهگزانوئيک اسيد و ايکوزاپنتانوئيک اسيد در بافت ماهی قزل آلای رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) می باشد که در نهايت می تواند موجب جبران کمبود اسيدهای چرب 3n- در سبد غذايی خانوار و گامی مهم در جهت سلامت جامعه باشد. مواد و روش‌ها: ماهيان قزل‌آلا با ميانگين وزنی 240/0±150/6 گرم به مدت 40 روز در حوضچه های پلی اتيلن به ظرفيت 250 ليتر و آبگيری 150 ليتر به صورت تصادفی و در سه تکرار پرورش يافتند. جيره های غذايی، همسان از نظر ترکيبات و دارای اختلاف در نوع چربی ، در چهار سطح 25 درصد، 50 درصد، 75 درصد و 100 درصد جايگزينی روغن بذرک با روغن ماهی تهيه شدند و ماهيان پرورشی بر اساس توده زنده حوضچه ها که هر 20 روز يکبار طی عمليات زيست سنجی تعيين شد، تغذيه گرديدند. در طول دوره پرورش، دمای آب 2 15 درجه سانتی گراد، اسيديته 850 /7 – 500/7، اکسيژن محلول در حد اشباع، هدايت الکتريکي2800 ميکروموس بر سانتی متر و شوری 4/1 گرم در ليتر اندازه‎گيری شد. يافته‌ها: با افزايش سطح روغن بذرک در جيره، درصد چربی خام لاشه، پروتئين لاشه و مجموع اسيد های چرب 3n- بافت افزايش معنی داری داشت (05/0> P) و بيشترين تغييرات در نوع ايکوزاپنتانوئيک بود. ليکن در وزن نهايی و ميزان رشد ماهی ها اختلاف معنی داری مشاهده نگرديد (05/0> P). نتيجه‎گيری: جيره غذايی با 75 درصد روغن بذرک و 25 درصد روغن ماهی علاوه بر تامين نيازهای بيولوژيکی ماهی و جذب بهتر پروتئين، موجب افزايش درصد اسيدهای چرب دی کوزاهگزانوئيک اسيد و ايکوزاپنتانوئيک اسيد تا حدود دو برابر در بافت مأکول می شود. واژه‌های کلیدی: قزل‌آلای رنگين‌کمان، اسيدهای چرب 3n-، روغن بذرک، دی‌کوزاهگزانوئيک‌اسيد، ايکوزاپنتانوئيک‌اسيد،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Aug 2014 05:37
Last Modified: 01 Oct 2014 10:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/282

Actions (login required)

View Item View Item