رضايت شغلی بهورزان خانه‏های بهداشت

رئيسی, پوران and کبريايی, علی (2000) رضايت شغلی بهورزان خانه‏های بهداشت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 5 (4). pp. 51-62. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v5n4p51-fa.pdf

Download (6MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1789&sid=1...

Abstract

هدف: هدف از انجام اين پژوهش ارزيابی ميزان رضايت شغلی بهورزان خانه‏های بهداشت شهرستان کاشان بود که‏ رضايت آنها را از هفت جنبه: (جنبه‏های محيط فيزيکی، اجتماعی، روانی، ساختار سازمانی، آموزشی، مديريت يا سرپرستی و جنبه‏های رفاهی شغل) مورد سنجش قرار مي‏داد. روش: آزمودنيهای پژوهش، کليه بهورزان شاغل در خانه‏های بهداشت زير پوشش مرکز بهداشت شهرستان کاشان بودند (43 زن و 22 مرد) که خود پرسشنامه به کار برده شده‏ در اين پژوهش را تکميل نمودند. داده‏های پژوهش به کمک روشهای آمار توصيفی و ضريب همبستگی تحليل گرديد. يافته‏ها: اين بررسی نشان داد که در رابطه با رضايت کلی از شغل 6/41% از بهورزان از شغل خود ناراضی، 5/50% راضی و 9/8% رضايتی در حد متوسط داشتند. اکثريت بهورزان از جنبه‏های اجتماعی، روانی و آموزشی شغل خود رضايت داشتند اما از جنبه‏های محيط فيزيکی و امور رفاهی شغل خود ناراضی بودند. ميزان رضايت آنها در رابطه با جنبه‏های ساختار سازمانی و مديريت- سرپرستی در سطح متوسط بود. رضايت شغلی زنان بيشتر از مردان و مجردها بيشتر از متأهل‏ها بوده‏ است. سن بهورزان با رضايت کلی ايشان از شغل همبستگی مستقيم داشت، ميان متغيرهای سابقه کار بهورزان و رضايت‏ شغلی همبستگی معني‏داری به دست نيامد و ميان متغير ميزان تحصيلات و رضايت شغلی معکوس ديده شد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 01 Feb 2015 08:33
Last Modified: 01 Feb 2015 08:33
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2835

Actions (login required)

View Item View Item