حساسيت آنتی‌بيوتيکی ميکروارگانيسم‌های عفونت‌زای دستگاه ادراری در بيماران بزرگسال سرپايی در شهر بوشهر

زکی عباسی, محمد and بحتوئی, مهرزاد and وحدت, کتایون and توکلی, مریم and دالکی, فاطمه حساسيت آنتی‌بيوتيکی ميکروارگانيسم‌های عفونت‌زای دستگاه ادراری در بيماران بزرگسال سرپايی در شهر بوشهر. دوماه نامه طب جنوب, 10 (2). pp. 153-158. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v10n2p153-fa.pdf

Download (138kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=20&sid=1&s...

Abstract

زمينه: عفونت دستگاه ادراری يکی از شايع ترين بيماری های عفونی شناخته شده در بيماران سرپايی و بستری در بيمارستان است. از اين رو شناخت عوامل مولد اين عفونت و درمان صحيح آن، از به وجود آمدن عوارض مربوط به اين بيماری جلوگيری می کند. هدف از مطالعه حاضر, شناخت حساسيت آنتی بيوتيکی ميکروارگانيسم های شايع به وجود آورنده عفونت ادراری در شهر بوشهر در سال 1385 است. مواد و روش‎ها: در اين مطالعه گذشته نگر، نمونه ادراری 2000 بيمار مراجعه کننده به صورت سرپايی به آزمايشگاه های معتبر سطح شهر بوشهر در سال 1385 جمع آوری گرديد و نتايج حاصل از کشت ادراری پس از مطابقت با نتايج آناليز ادراری و حذف موارد با آناليز ادراری نرمال، مورد استفاده قرار گرفت و نتايج حاصل از سنجش حساسيت ضد ميکروبی عوامل مولد عفونت ادراری که به روش disc diffusion انجام شده بود, ثبت گرديد. يافته‌ها: شيوع عفونت ادراری در زنان (8/85 درصد) بالاتر بود. شايع‌ترين عوامل مولد عفونت ادراری، اشرشياکلی (2/40 درصد) و سپس استافيلوکوک‌ها (7/23 درصد) بودند؛ ساير ارگانيسم‌ها شامل کلبسيلا (8/20 درصد) و انتروباکتر (0/12 درصد) به ترتيب رده‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. در 4/3 درصد از بيماران، گروهی از ميکروارگانيسم‌ها شامل سراشيا، سودوموناس، سيتروباکتر، اسينتوباکتر و پروتئوس جدا شدند که تحت عنوان گروه متفرقه نام گذاری شدند. اشرشياکلی که شايع ترين عامل مولد عفونت ادراری بود، بيشترين حساسيت ضد ميکروبی را نسبت به نسل 3 سفالوسپورين‌ها (1/88 درصد) و بيشترين مقاومت را نسبت به وانکومايسين (1/97درصد) داشته است. گروه استافيلوکوک‌ها حساسيت قابل توجه‎ای نسبت به آمينوگليکوزيد‌ها (3/94 درصد) و بيشترين ميزان مقاومت را نسبت به نسل 3 سفالوسپورين‌ها (4/67 درصد) از خود نشان داد. نتيجه گيری: شايع‌ترين عامل مولد عفونت ادراری در شهر بوشهر اشرشياکلی است که حساسيت قابل توجهی نسبت به نسل 3 سفالوسپورين‌ها دارد و دومين ارگانيسم شايع که استافيلوکوک‌ها هستند نيز بالاترين حساسيت ضد ميکروبی را نسبت به آمينوگليکوزيد‌ها دارند. واژه‌های کلیدی: عفونت ادراری، حساسيت آنتی‌بيوتيکی، بزرگسالان، اشرشياکلی، استافيلوکوک،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Aug 2014 05:38
Last Modified: 13 Aug 2014 05:38
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/285

Actions (login required)

View Item View Item