رابطه منبع کنترل درونی- بيرونی با افسردگی و عملکرد تحصيلی دانشجويان‏ دانشگاه علوم پزشکی همدان

حيدری پهلويان, احمد and محبوب, حسين and ضرابيان, محمد کاظم (1999) رابطه منبع کنترل درونی- بيرونی با افسردگی و عملکرد تحصيلی دانشجويان‏ دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (4). pp. 23-32. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v4n4p23-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1754&sid=1...

Abstract

نفر از دانشجويان(181 زن، 205 مرد) که به شيوه نمونه‏گيری تصادفی ساده اتنخاب شده بودند ضمن پاسخ به‏ پرسشنامه مشخصات جمعيت‏شناختی، مقياس‏های سنجش منبع کنترل درونی- بيرونی راتر و نيز افسردگی بک را تکميل‏ نمودند. تحليل داده‏های پژوهش به کمک آزمون t ، تحليل واريانس و ضريب همبستگی نشان داد که 28% از دانشجويان، گرايش به منبع کنترل بيرونی و 72% گرايش به منبع کنترل درونی دارند. ميانگين نمره‏های منبع کنترل درونی- بيرونی و نيز ميزان افسردگی در دو جنس تفاوت معني‏درای را نشان نداد. دانشجويان متأهل بيش از افراد مجرد گرايش به منبع کنترل‏ درونی داشته‏ان دو ميزان افسردگی آنها کمتر از دانشجويان مجرد بود. افراد با منبع کنترل درونی بيش از افراد دارای منبع کنترل‏ بيرونی به رشته تحصيلی خود علاقمند بوده‏اند. اما تفاوت معني‏داری در ميانگين معدل درسی دانشجويان علاقمند و بي‏علاقه به رشته تحصيلی خود ديده نشد. وجود افکار خودکشی و نااميدی نسبت به آينده در دانشجويانی که گرايش به منبع‏ کنترل بيرونی داشتند در سطح معني­داری بيشتر از دانشجويان دارای منبع کنترل درونی بوده است. همچنين گرايش به منبع‏ کنترل درونی و ميزان افسردگی دانشجويان همبستگی معني‏دار منفی نشان داد. افت شديد عملکرد تحصيلی در دانشجوياني‏ که منبع کنترل بيرونی داشته‏اند در مقايسه با کسانی که گرايش به منبع کنترل درونی داشته‏اند، بيشتربوده است. آزمون ضريب‏ همبستگی پيرسون رابطه خطی معني‏دار بين افزايش معدل درسی و گرايش به منبع کنترل درونی نشان نداد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 Feb 2015 07:10
Last Modified: 07 Feb 2015 07:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2867

Actions (login required)

View Item View Item