تاثير رابطين بهداشت در تغيير آگاهی و عملکرد خانوارهای شهری(تهران ، سنندج و شهرکرد)

رئيسی, پوران and خسروی, اردشير (1999) تاثير رابطين بهداشت در تغيير آگاهی و عملکرد خانوارهای شهری(تهران ، سنندج و شهرکرد). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (3). pp. 48-62. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v4n3p48-fa.pdf

Download (6MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1732&sid=1...

Abstract

هدف اين پژوهش ارزيابی ميزان تاثير به کارگيری رابطين بهداشت (داوطلبين زن) در تغيير آگاهی و عملکرد بهداشتی خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی - درمانی شهری، شهرهای تهران (منطقه جنوب) سنندج و شهر کرد بوده است. برای انجام اين پژوهش نيمه­آزمايشی نخست در هر يک از شهر های مورد بررسی يک مرکز بهداشتی درمانی شهری که برنامه رابطين در انحا اجرا می شد به عنوان "مرکز آزمايشی" و يک مرکز بهداشتی درمانی شهری که برنامه رابط­ها در آنجا اجرا نمي­شد اما جمعيت زير پوشش آن از نظر اقتصادی و اجتماعی مشابه جمعيت زير پوشش مرکز مورد بررسی بوده به عنوان "گروه گواه" در نظر گرفته شدند. آزمودنيهای دو گروه را 400 زن 15 تا 49 ساله شوهردار و کودکان 1 تا 4 ساله و نوزادان 12 تا 18 ماهه آنها تشکيل مي­داد. روش گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه حضوری با پاسخگويان و با استفاده از پرسشنامه بود. در "مراکز آزمايشی" پيش از اجرای برنامه رابطين بهداشت، شاخص­های مورد نظر پژوهش در زمينه آگاهی و عملکرد بهداشتی زنان جامعه که در اهداف پژوهش مشخص شده بود اندازه­گيری شد. پس از اجرای برنامه از مراکز آزمايشی و گواه نمونه­گيری شد و بين نتايج مرکز آزمايشی پيش و پس از اجرای برنامه رابطين و بين مراکز آزمايش و گواه مقايسه انجام گرفت. يافته­های پژوهش نشان داد که در اثر اجرای برنامه ميزان آگاهی گروه آزمايش و نسبت به گروه گواه در منطقه جنوب تهران افزايش چشم­گيری داشته است. بطوريکه از 10 مورد شاخص تعيين شده برای آگاهی، 9 مورد آن افزايش معنيدار نشان داد. در شهرهای سنندج و شهرکرد تغييرات ديده شده بيشتر نسبت به پيش از اجرای برنامه رابطين بهداشت بود ولی نسبت به گروه گواه تغييرات معني­دار نداشت. يافته­های پژوهش نشان داد که در زمينه عملکرد مادران دارای کودک 1 تا 4 ساله، در هر سه شهر مورد بررسی فعاليت رابطين بهداشت باعث گرديد که مادران بيشتر از مراکز نزديک برای انجام مراقبت کودک خود بهره گيرند. ولی در زمينه مراقبت مرتب کودکان خود تنها در منطقه جنوب تهران در اثر فعاليت رابطين بهداشت نسبت به گروه گواه تغييرات مثبتی ديده شد، در شهر سنندج و شهرکرد اين تغييرات در گروه آزمايش و گروه گواه معني­دار نبود

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 Feb 2015 09:23
Last Modified: 07 Feb 2015 09:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2882

Actions (login required)

View Item View Item