کارکردهای نوروسايکولوژيک برادران و خواهران بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيای مستمر

مرادی, عبادالله and عشايری, حسن and رسوليان, مريم (1998) کارکردهای نوروسايکولوژيک برادران و خواهران بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيای مستمر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 13-21. ISSN 1735-4315

Full text not available from this repository.
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1737&sid=1...

Abstract

پاره‌ای گزارشها نشان می‌دهند که بستگان بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا دارای نارساييهای نوروسايکولوژيک مشابه اين بيماران هستند. دراين پژوهش برخی کارکردهای نوروسايکولوژيک 10 بيمار مبتلا به اسکيزوفرنيای مستمر، 10 برادر و خواهر (12 مرد و 7 زن) به ظاهر سالم آنان و 24 آزمودنی بهنجار در سه گروه مورد برررسی قرار رگفته است. دو گروه اخير از نظر سن، جنسيت، هوشبهر، ميزان تحصيلات ودست برتری همتاسازی شدند. کارکردهای موردنظر عبارت بودند از:‌استدلال انتزاعی، توانايی حرکتی، حافظه کلامی، حافظه کوتاه مدت، کنترل ذهنی و يادداری ديداری که به ترتيب با خرده آزمون شباهتهای WAIS-R ، نيروسنج دستی، خرده مقياسهای کنترل ذهنی و زوج واژه‌های متداعی مقياس حافظه وکسلر، خرده‌آزمونهای فراخنای ارقام و نماد ارقام فرم تجديدنظر شده مقياس هوشی وکسلر بزرگسالان و آزمون يادداری – ديداری بنتون ارزيابی شدند. يافته‌ها نشان دادند که برادران و خواهران بيماران از نظر استدلال انتزاعی (01/0P<) و يادداری ديداری (05/0P<) در مقايسه با گروه بهنجار به گونه معنی داری عملکرد پايين‌تری داشتند. بين برادران و خواهران بيماران خود بيماران تفاوت معنی‌دار آماری در کنترل ذهنی به دست نيامد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 Feb 2015 10:36
Last Modified: 07 Feb 2015 10:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2886

Actions (login required)

View Item View Item