بررسی شيوع استرس شديد، عوامل استرس زا و

رئيسی, پوران and ظهيری, منصور (1998) بررسی شيوع استرس شديد، عوامل استرس زا و. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (2). pp. 40-49. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v4n2p40-fa.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1739&sid=1...

Abstract

هدف اصلی اين پژوهش بررسيم يزان شيوع استرس در ميان مديران بيمارستانهای دو استان فارس و خوزستان، تعيين عوامل استرس زا در نزد آنان و ارزيابی اثرات استرس بر جنبه‌های مختلف عملکرد آنها بود. از جمله اهداف فرعی اين پژوهش تعيين ارتباط بين خصوصيات فردی مديران با ميزان استرس آنها می‌باشد. جهت انجام اين پژوهش کليه مديران بيمارستانهای دو استان فارس و خوزستان (مجموعا 79 نفر) درنظر گرفته شدند که به علت عدم علاقه برخی از آنها نسبت به مشارکت يا تکميل پرسشنامه، اطلاعات مربوط به 53 نفر از آنان در اين مقاله تجزيه و تحليل گرديده است. يافته‌های پژوهش ميزان شيوع استرس را در ميان مديران موردب ررسی 58% نشان داد که به تفکيک اين ميزان در مديران استان فارس 51% و در مديران استان خوزستان 70% بود. ميزان شيوع استرس مديران بر حسب نوع بيمارستان دولتی و خصوصی به ترتيب معادل 2/68% و 1/11% بود. در رتبه بندی کلی عوامل استرس زا ده عامل زير به ترتيب بيشترين اهميت را از لحاظ استرس زايی برايمديرانداشتند: 1-مشکلات رمبوط به گرانی، 2- شرايط فيزيکی محيط کار، 3- توفيق افراد فرصت طلب، 4- مشکلات با زيردستان، 5- دشواری مسئوليت‌های محوله، 6- مسئوليت در قبال سلامتی بيماران، 7- مسئوليت‌های بيش از اندازه، 8- کمبود امکانات تفريحی سالم، 9- کمبود حقوق و مزايا و 10- پايين بودن سطح فرهنگ اثرات استرس بر جنبه‌های مختلف عملکردمديران، نتايج به دست امده نشان داد که استرس موجب تضعيف روحيهمديران در محيط کار، کاهش انگيزه کاری، کاهش کيفيت کار و از بين رفتن تمرکز فکر مديران جهت تصميم‌گيری مؤثر گرديده است. يافته‌های اين پژوهش همچنين نشان داد که بين ميزان استرس مديران با سن، سابقه کار، داشنت سابقه مديرت، شمار کارکنان زيرنظر آنان و شمار تخت‌های بيمارستانی زير سرپرستی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. ارتباط بين سن، سابقه کار و سابقه مديريت با ميزان استرس مديران منفی بود.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 07 Feb 2015 10:36
Last Modified: 07 Feb 2015 10:36
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2889

Actions (login required)

View Item View Item