کيفيت روابط اجتماعی، ميزان استرس و راهبردهای مقابله با آندر بيماران عروقی قلب

حسينی قدمگاهی, جواد and دژکام, محمود and بيان زاده, سيد اکبر and فيض, ابوالحسن (1998) کيفيت روابط اجتماعی، ميزان استرس و راهبردهای مقابله با آندر بيماران عروقی قلب. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 4 (1). pp. 14-25. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v4n1p14-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1719&sid=1...

Abstract

پيشرفتهای نوين پزشکی رفتاری، توجه متخصصان روانشناسی تندرستی را به نقش کليدی عوامل غيرزيستی در بيماريهای قلبی عروقی معطوف ساخته است. در پژوهش حاضر، نقش عوامل خطرساز روانی – اجتماعی يعنی ميزان استرس، شيوه مقابله با آن و کيفيت روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اين عوامل در سه گروه که همگی مرد بودند (75=N) و از بيماران حاد عروقی قلب (25=n) بيماران مزمن عروقی قلب (25=n) و افراد سالم (25=n) تشکيل می‌شد از نظر سن، جنس، تحصيلات درآمد، وضع تاهل، شغل، مسکن و تعداد اعضاء خانواده، همتا شده بودند. به کمک پرسشنامه‌های ريدادهای مهم زندگی، پاسخهای مقابله‌ای و کيفيت روابط، ارزيابی شدند. داده‌های پژوهش به کمک روش آمای تحليل واريانس، تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که بيماران حاد عروقی قلب در رويارويی با رخدادهای پرفشار زندگی آشفتگی روانی را بيشتر از افرادس الم تجربه کرده‌اند. پاسخهای مقابله‌ای آنان نيز بيشتر مبتنی بر مهار هيجانی بوده و در کيفيت روابط خودکشمکشهای بين فردی بيشتری داشته‌اند. همچنين بيماران مزمن عروقی قلب در مقايسه با افراد سالم در تمام موارد وضعی مشابه بيماران حاد عروقی قلب داشتند. اما بين دو گروه قلبی تفاوت معنی‌داری در هيچيک از عوامل ديده نشد. اين بررسی نشان داد که ميزان ناراحتی ناشی از استرس، پاسخهای هيجانی در رويارويی با استرس و کشمکشهای بين فردی درروابط اجتماعی نقشی تعيين کننده در بروز و تشديد بيماريهای عروقی قلب دارند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 10 Feb 2015 06:27
Last Modified: 10 Feb 2015 06:27
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2918

Actions (login required)

View Item View Item