سوگيری حافظه ضمنی و آشکار در بيماران مضطرب و افسرده

لطفی افشار, صابر and قاسم زاده, حبيب ا. . and عشايری, حسن and گيلانی, بيژن (1998) سوگيری حافظه ضمنی و آشکار در بيماران مضطرب و افسرده. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (4). pp. 35-46. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v3n4p35-fa.pdf

Download (6MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1709&sid=1...

Abstract

اضطراب و افسردگی از رايجترين پديده‌های هيجانی هستند که انسان از آنها رنج می برد. يافته‌های پژوهشی نشان داده‌اند که سوگيری توجه برای اطلاعات هماهنگ با خلق، مشخصه افسردگی است. عطف به نظريات ويليامز، واتز، مک لود و ماتيوز، در اضطراب منابع شناختی، بيشتر به وارسی اطلاعات مربوط به تهديد احتمالی در محيط و اجتناب از بسط بيشتر اين اطلاعات اختصاص دارد؛ اما در افسردگی منابع شناختی، اختصاص به وارسی اطلاعات بيرونی مربوط به افسردگی ندارند، بلکه بيشتر بر افزايش بسط اطلاعات و رمزگردانی موارد منفی تاکيد می‌شود. دراين پژوهش الگوی سوگيری حافظه ضمنی و آشکار 9 نفر (7 مرد و 2 زن) با تشخيص اختلال افسرده خويی، 9 نفر (3 مرد و 6 زن) با تشخيص اختلال اضطراب فراگير و 9 نفر (4 مرد و 5 زن) بدون سابقه اختلالهای هيجانی به عنوان گروه گواه مورد بررسی قرار گرفت. دوگروه نخست از بين مراجعه کنندگان به دو درمانگاه شهيد اسماعيلی و انستيتو روانپزشکی تهران و براساس ملاکهای تشخيصی و آماری اختلالهای روانی، تجديدنظر چهارم (DSM-IV) انتخاب شدندو از نظر متغيرهايی چون سن و ميزان تحصيلات با دو گروه ديگر همتاسازی شدند. هدف از اجرای اين پژوهش شناسايی فرايندهای بنيادی شناختی بودکه نقش اساسی در ايجاد سوگيری پردازش اطلاعات هماهنگ با خلق در بيماران افسرده و مضطرب دارند. ابزار به کاربرده شده در اين پژوهش به شرح زير بوده است: پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب موقعيتی – خصيصه‌ای اشپيلبرگر،‌تکليف رمزگردانی ناميدن رنگ کلمه‌ها، تکليف حافظه آشکار (بازشناسی) و تکليف حافظه ضمنی (شناسايی تاکيستوسکوپی کلمه). برای تجزيه و تحليل داده‌های پژوهش، تحليل واريانس سه عاملی با اندازه‌گيريهای مکرر به کار برده شده است. يافته‌های پژوهش نشان داد که بيماران افسرده خو، سوگيری هماهنگ با خلق در حافظه آشکار دارند. اما اين سوگيری رادر حافظه ضمنی نشان نمی‌دهند. اما بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير، درحافظه آشکار، سوگيری‌های هماهنگ با خلق ندارند. همچنين نتايج نشان داد که آزمودنيهای هر سه گروه در حافظه ضمنی عملکرد مشابهی داشته‌اند. به طور کلی اين بررسی نشان داد که سوگيری حافظه آشکار می‌تواند به عنوان يک ويژگی بارز، اختلال افسرده خويی را از اختلال اضطراب فراگير و آزمودنيهای بهنجار جدا کند.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 10 Feb 2015 06:28
Last Modified: 10 Feb 2015 06:28
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2928

Actions (login required)

View Item View Item