بررسی کارآيی روش رنگ‌آميزی کلوئيد نقره در تشخيص آدنوکارسينوم، هيپرپلازی و بافت طبيعی آندومتر از يکديگر

کديور, مریم and نورائی, فرزاد (2001) بررسی کارآيی روش رنگ‌آميزی کلوئيد نقره در تشخيص آدنوکارسينوم، هيپرپلازی و بافت طبيعی آندومتر از يکديگر. مجله علوم پزشکی رازی, 8 (24). pp. 187-192. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v8n24p187-fa.pdf

Download (232kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=326&sid=1&s...

Abstract

نواحی سامانگر هستک ( Nucleolar Organizer Regions, NOR ) حلقه‌هايی از DNA هستند که بدنبال نشخه‌برداری به RNA ريبوزومی بدل می‌گردند. روش کلوئيد نقره با رنگ‌آميزی پروتئينهای همراه با ( s ) NOR ( AgNOR ) قادر است آنها را بصورت نقاط سياه‌رنگی در داخل هسته نمايان سازد که نمايانگر فعاليت پروليفراتيو بافت هستند. لذا، از اين خاصيت می‌توان برای تفکيک ضايعات پيش‌بدخيمی از بدخيمی استفاده کرد. هدف اين پژوهش بررسی توانايی، ميزان دقت و خطای روش رنگ‌آميزی AgNOR برای تفکيک ضايعات مختلف آندومتر است که در بسياری از موارد همپوشان ( Overlap ) هستند. بهمين منظور 120 مقطع از بافت آندومتر بيمارانی که طی سالهای 1372 لغايت 1376 به بيمارستان اکبرآبادی مراجعه کرده بودند، رنگ‌آميزی شد. اين مقاطع از طريق کورتاژ تشخيصی و هيسترکتومی بدست آمدند. تشخيصهای بافت‌شناسی نمونه‌های مزبور عبارت بودند از: آندومتر پروليفراتيو (30 نمونه) و آدنوکارسينوم (25 نمونه). تعداد متوسط ( s ) NOR رنگ شده بوسيله نقره ( AgNOR )در هر سلول بافت پروليفراتيو 9/8، بافت ترشحی 7/5، هيپرپلازی ساده آندومتر 7/9، هيپرپلازی کمپلکس 3/1 و آدنوکارسينوم آندومتر 6/14 بود. اختلاف بين ميانگينهای فوق براساس تحليل واريانس يکطرفه ( ANOVA ) معنی‌دار بود(43-10×42/1 P< ). نتيجه آزمون سنجش قدرت روابط تقريباً برابر با 83% بود. اختلاف معنی‌دار عمدتاً بر اثر اختلاف بين بافتهای طبيعی با يکديگر، با هيپرپلازی و آدنوکارسينوم و نيز اختلاف بين هيپرپلازی و آدنوکارسينوم ايجاد شده است(01/0 P< ). لذا شمارش ( s ) NOR معيار قاطعی برای تشخيص افتراقی ضايعات مختلف آندومتر از يکديگر می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نواحی سامانگر هستک،هيپرپلازی آندومتر،کارسينوم آندومتر،روش رنگ‌آميزی کلوئيد نقره
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 Feb 2015 04:30
Last Modified: 17 Feb 2015 04:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2955

Actions (login required)

View Item View Item