بررسی و تعيين مقدار بقايای حشره‎کش‎های ديازينون و مالاتيون در آب رودخانه‎های شاهپور، مند و دالکی (استان بوشهر) 84- 1383

شایقی, منصوره and دارابی, حسین and ابطحی حسینی, محمد and صادقی, محمد and پاکباز, فروغ and گلستانه, سیدرضا (2007) بررسی و تعيين مقدار بقايای حشره‎کش‎های ديازينون و مالاتيون در آب رودخانه‎های شاهپور، مند و دالکی (استان بوشهر) 84- 1383. دوماه نامه طب جنوب, 10 (1). pp. 54-60. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v10n1p54-fa.pdf

Download (136kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=8&sid=1&sl...

Abstract

زمينه: آلودگی آب ها که ناشی از ورود حشره کش ها می باشد، اغلب اوقات نتايج خطرناکی را برای مصرف کنندگان بوجود می آورد. مصرف بی رويه آفت کش ها و مجاورت اراضی با رودها، سبب آلودگی منابع آب می گردد. تعيين مقدار حشره‌کش های فسفره مصرفی که در حاشيه رودخانه ها در مزارع به کار می رود می تواند در جلوگيری از مسموميت های احتمالی و آلودگی اکوسيستم آبی نقش مهمی داشته باشد. مواد و روش‌ها: اين بررسی به صورت مورد- شاهد بر روی آب های سه رودخانه دائمی استان بوشهر و آب لوله کشی شهر بوشهر به عنوان شاهد در ماه های مختلف سال های 84- 1383 انجام شد و مجموعاً 216 نمونه آزمايش گرديد. درهر رودخانه سه ايستگاه جهت نمونه برداری درنظرگرفته شد. پس از نمونه برداری عمليات استخراج با استفاده از حلال هايی مانند استن، متيلن کلرايد، بنزن صورت گرفت. شناسايی و تعيين مقدار سموم با استفاده از دستگاه TLC Scanner درحد ppm (part per billion) انجام گرديد. يافته‌ها: بقايای حشره کش های انتخابی مالاتيون و ديازينون در آب هر سه رودخانه در فصول بهار و تابستان موجود است و در ساير فصول مقادير بسيار جزئی بود و يا اصلاً وجود نداشت. بررسی های آماری نتايج حاصله با استفاده از آناليز واريانس 1 طرفه مشخص نمود که بقايای ديازينون و مالاتيون در آب رودخانه های مورد بررسی در ماه های مختلف دارای اختلاف معنی دار می باشد (05/0>p). در بررسی اثر متقابل بقايای ديازينون با استفاده از آزمون آناليز واريانس دو طرفه اختلاف معنی دار مشاهده نگرديد (05/0 p). نتيجه‎گيری: در ماه های اول و دوم پس از کاربرد دو حشره کش مالاتيون و ديازينون، بقايای آنها در آب هر سه رودخانه استان بوشهر بيش از حد مجاز بوده و بيشترين مقدار مربوط به ديازينون می باشد. هنگام مصرف آب اين رودخانه ها برای شرب و همچنين استفاده از آبزيان بايد دقت زيادی نمود. زيرا وجود اين سموم می تواند بيانگر وجود آنها در آبزيان و اکوسيستم آبی باشد واژه‌های کلیدی: ديازينون، مالاتيون، حشره‎کش، اکوسيستم،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Aug 2014 09:50
Last Modified: 01 Oct 2014 05:12
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/298

Actions (login required)

View Item View Item