وضعيت روانی، اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان

حيدری پهلويان, احمد (1997) وضعيت روانی، اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 3 (1,2). pp. 19-32. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v3n1p19-fa.pdf

Download (6MB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1677&sid=1...

Abstract

برای به دست آوردن اطلاعاتی د رمورد وضعيت روانی – اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان 667 نفر (423 زن ، 244 مرد) مراجعه کنندگان به 4 مرکز اورژانس اين شهر طی يک سال مورد بررسی قرار گرفتند. يک پرسشنامه مشخصات، آزمون شخصيتی چند وجهی مينه سوتا MMPI و پرسشنامه سنجش افسردگی بک ابزارهای پژوهش را تشکيل داده‌اند. داده‌ها با استفاده از روشهای آمار توصيفی و استنباطی مانند مجذور خی، آزمون t مستقل، ضريب همبستگی گشتاوری پيرسون و با بهره گيری از نرم افزار SPSS و EPI مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که افراد زير 30 سال بالاترين موارد اقدام به خودکشی (5/77%) را داشته‌اند. در گروه زنان بالاترنی موارد اقدام به خودکشی مربوط به افراد متأهل (46/63 درصد) و در گروه مردان افراد مجرد (78/57 درصد) بالترين موارد اقدام به خودکشی را به خوداختصاص داده‌اند. 8/85 درصد از آزمودنيها در پاسخ به آزمون «بک» هنگام اقدام به خودکشی درجاتی از حالت افسردگی خفيف تا شديد را نشان دادند. نيمی (36/52%) از پاسخ دهندگان به MMPI نيمرخ روانی نابهنجار داشته و در آزمون فرضيه‌ها، نمره زنان در مقياس‌های بالينی هيپوکندری و مانيا در سطح 5%P< بطور معنی داری بيش از مردان بود. در مردان افسردگی و خستگی روانی بطور معنی داری در سطح 5%P< بيش از زنان بود. مهمترين دلايل اقدام به خودکشی، اختلاف خانوادگی، درگيری با همسر، ناراحتی روانی و بيکاری در مردان بوده است. افسردگی شايع‌ترين اختلال روانی در اقدام کنندگان به خودکشی بوده است.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journals > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 17 Feb 2015 10:55
Last Modified: 17 Feb 2015 10:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2987

Actions (login required)

View Item View Item