گزارش 200 مورد مبتلا به زونا

راثی, عباس (2000) گزارش 200 مورد مبتلا به زونا. مجله علوم پزشکی رازی, 6 (4). pp. 297-301. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v6n4p297-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1743&sid=1&...

Abstract

اين مطالعه برای تعيين سن، جنس، محل درگيری درماتومی و سمت ابتلا در مبتلايان به زونا انجام شد. به اين منظور از بين بيماران درمانگاه پوست بيمارستان فيروز آبادی دانشگاه علوم پزشکی ايران در تهران کليه بيمارانی که برای نخستين بار به ضايعات کيسکی تاولی (vesiculobullous) گروهی دردناک در زمينه اريتمائی (erythematous) و با توزيع درماتومی مبتلا شده بودند ( به شرط عدم وجود عوامل مستعد کننده و تطابق سير بالينی ابتلا به بيماری حداقل به مدت 2 هفته پس از سه معاينه با فاصله زمانی 7 روز از اولين مراجعه با تشخيص زونا، انتخاب شده مورد مطالعه قرار گرفتند. در طول مدت مطالعه ( از ابتدای شهريور 1375 لغايت پايان آذر 1377) مجموعا 200 مورد زونا مشاهده شد (18/1% از مراجعه کننگان به درمانگاه پوست) دامنه سنی ابتلا از 9 تا 90 سال و ميانگين سنی مبتلايان ( ميانگين خطای استاندارد) برابر 89/41 37/1 سال بود. 65% از مبتلايان سنی برابر يا کمتراز 50 سال و 35% سنی کمتر از 30 سال داشتند که نشان دهنده پائينتر بودن قابل توجه سن ابتلا در مقايسه با آمار ارائه شده در ساير مطالعات می باشد. اختلاف معنی داری بين ميانگين سنی مبتلايان زن و مرد مشاهده نشد. شايعترين درماتوم های درگير اين مطالعه به ترتيب نواحی سينه ای (33%) کمری- خاجی (5/030%) گردنی (20%) و سه قلوئی (16%) بود و يک مورد (5/0%) زونای منتشر مشاهده شد. در اين مطالعه درماتوم های سينه ای شايعترين محل درگيری بودند اما فراوانی درگيری آنها در مقايسه با آمار ارائه شده در ساير مطالعات (53 تا 55%) کمتر بوده است. فراوانی درگيری ناحيه کمری خاجی از فراوانی ذکر شده در ساير مطالعات (11%) بيشتر بوده است ميانگين سن درگيری درماتوم سه قلوئی از ميانگين سن درگيری درماتوم های سينه ای به طور معنی داری بيشتر بوده است اختلاف دو ميانگين= 98/12 سال و011/0= p از نظر محل درگيری و سمت درگير راست يا چپ بين دو جنس و نيز در سنين مختلف، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. تفاوت معنی داری بين درماتوم های درگير در طرف راست و چپ وجود نداشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بیماریهای پوست، زونا، هرپس زوستر، ویروس واریسلا زوستر،
Subjects: WR Dermatology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 28 Feb 2015 07:02
Last Modified: 30 May 2017 03:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3091

Actions (login required)

View Item View Item