بررسی اثرات تغذيه با شيرمادر و هم اتاقی مادر و نوزاد بر ميزان عفونت نوزادی در مرکز آموزشی درمانی فيروزگر - تهران

نيلفروشان, محمدعلی and عزالدين زنجانی, ناهید and سعدونديان, سوسن and ملک افضلی, حسین (1998) بررسی اثرات تغذيه با شيرمادر و هم اتاقی مادر و نوزاد بر ميزان عفونت نوزادی در مرکز آموزشی درمانی فيروزگر - تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 5 (1). pp. 59-65. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v5n1p59-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1806&sid=1&...

Abstract

بر ميزان شيوع (rooming-in-ri) برای تعيين اثرات تغذيه با شير مادر واجرای طرح هم اتاقی مادر ونوزاد عفونتهای دوره نوزادی مطالعه حاضر به صورت مورد شاهد در مرکز اموزشی درمانی فيروزگر انجام شده است.اين بررسی بر روی پرونده های بالينی نوزادان در طی 3 دوره انجام شده: 1-دوره اول ايمنی دوره قبل از اجرای طرح ،که نوزادان در نرسی نگهداری می شدند(سالهای 64-1362) 2-دوره دوم يا دوره انتقالی که نوزادان روزها در نرسری نگهداری و فقط شبها در کنار مادرشان بودند. (سالهای 69-1364) و3-دوره سوم يعنی دوره اجرای کامل طرح(71-1369)در اين بررسی ابتدا تمامی پرونده های نوزادان متولد شده در دوره سوم (2106پرونده)به عنوان نمونه مشخص وبه تعداد تقريبا مساوی از پرونده های نوزادان متولد شده در دورهای اول ودوم به ترتيب بعنوان شاهد اول و دوم بطور کاملا تصادفی انتخاب وبررسی شده است.در اين 3دورهميزان تشابه نوزادان،ابنلای انها به عفونتها و تب با يکديگر مقايسه شده است. درصد نوزادان پره ترم ونوزادان متولد شده به طريقه سزارين در دوره سوم بطور معنی داری بيش از دوره قبل بوده است.در مجموع درصد ابتلا به عفونت در دوره اول 3/2درصد،در دوره دوم 17/2 درصد ودر دوره سوم 5/1 درصد بوده است.درصدابتلا به تب دردوره اول 6/0درصد دردوره دوم 57/0 درصد ودر دوره سوم 04/0 درصد (تنها يک نفر)بوده است.(خطر ابتلا به تب در دوره سوم 12 بار کاهش داشته است).هيچکدام از نوزادان در دوره سوم به اسهال مبتلا نشده است.خطر بروز سپتی سمی ،راش،بيماريهای حاد تنفسی و عفونت بند ناف در کل سه دوره اختلاف معنی داری نداشته است. بطور کلی در اين بررسی،در نوزادان طبيعی(يعنی وزن زمان تولد بالای 4500 گرم فول ترم وبا اپگار بالای 8در دقيقه پنجم)خطر بروز عفونتها در مجموع در دوره سوم 44درصد کاهش يافته وخطر بروز تب،اسهال ويپتی سمی به صفر رسيده است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شیرمادر، هم اتاقی مادر و نوزاد، عفونت نوزادی،اسهال
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Mar 2015 04:39
Last Modified: 25 Jul 2017 07:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3144

Actions (login required)

View Item View Item