کالری و آب در طراحی دارو

ای لدبری, جان (1996) کالری و آب در طراحی دارو. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v3n1p182-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1844&sid=1&...

Abstract

روشن شدن اينکه چگونه در يک واکنش دوملکولی پارامتر های ترموديناميکی تحت تاثير ساختار ملکولی قرار می گيرند، بصورت يک نيروی محرکه اساسی در طراحی منطقی دارو درآمده است. اگر ما بتوانيم ساختار يک داروي بالقوه و هدف آن را تعيين کنيم قادر خواهيم بود که ثابت های تعادل کنش واکنش بين آنها را بر اساس يک سری روابط ساده پيش بينی کنيم. با اين اطلاعات قادر خواهيم بود که بطور اساسی مرحله زمان و هزينه بر سنتز آنالوگهای داروی راهبر و تعيين پارامترهای تمايل اتصال دارو به گيرنده را کاهش دهيم. و سطح ملکوتی دور از حلال که (∆Cp) به نظر ميرسد که معادلات مرسوم راجع به رابطه تغييرات ظرفيت حرارتي بر اساس مطالعات تا خوردگی پروتئين ها و حرارت انتقال در يک حلال آلی تدوين شده اند در بسياری از کنش و واکنش های بين مولکول دارو و پروتئن گيرنده آن صدق نمی کنند. برای مثال وقتی که ملکولهای آب در سطح تماس وجود داشته باشد اختلافات قابل ملاحظه ای بروز خواهد نمود. بخاطر در دسترس بودن اطلاعات trp با يک اليگونکلئوتيد بر اساس توالی اپراتور trp واکنش بين پروتئين رپرسور ساختاری دقيقی راجع به هريک از اجزاء و کمپلکس نهايی، يک مدل ايده آل را برای مطالعه روابط ذکر شده فراهم بدست آمده از مطالعات تيتراسيون کالريمتری ايزوترمال تقريبا دوبرابر مقاديريست که از Cp می نمايد. ارزش محاسبات سطح تماس براساس روابط مذکور بدست می آيد. کمپلکس نهايی حاوی تعداد زيادی ملکول آب است که در قرار دارند. اين ملکولهای آب به نسبت تغيير ملکولهای حلال بميزان بيشتری مهار DNA سطح تماس بين پروتئين و شده اند و اين محدودين آب در سطح تماس است که در روابط فوق منظور نشده و به نظر ما مسئول اختلاف ذکر شده می باشد. Cp با استفاده از يک سری سيستم هايی که اطلاعات ساختاری دقيقی از آنها در دسترس است اثرات ترموديناميکي ملکولهای آب در سطح تماس مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس اين مطالعات ما اکنون قادريم نتيجه بگيريم که چگونه ملکولهای آب ممکن است در طراحی دارو اهميت داشته باشند.

Item Type: Article
Additional Information: طراحی دارو ،پارامترهای ترمودینامیک،مولکولهای آب ،رپرسور،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 04 Mar 2015 10:50
Last Modified: 04 Mar 2015 10:50
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3159

Actions (login required)

View Item View Item