سازوکارهای فعاليت، زيست مکانيک و تنظيم موضعی سياهرگها

مونوس, امیل (1996) سازوکارهای فعاليت، زيست مکانيک و تنظيم موضعی سياهرگها. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v3n1p186-fa.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1848&sid=1&...

Abstract

بسياری از فعاليتهای سياهرگی از طبيعتی زيست مکانيکی برخوردار بوده و يا خيلی وابسته به نيروهای زيست مکانيکی ( هموديناميکی ) هستند. اين موارد عبارتند از 1-کانال خونی و جمع کننده هايی با دريچه های يکسو کننده جريان 2-ثابت نگه داشتن فشار پرشدگی قلب راست با وجود تفاوتهای بزرگ در برون ده قلبی، بوسيله تنظيم بازگشت وريدی، قدرت بافری فشار سرخرگی 3-عملکرد ذخيره ای، توزيع مجدد حجم خون 4-مقاومت بعد مويرگی 5-تبادل بين مويرگی مواد، سد انتخابی 6-انتقال ا طريق ديواره رگها 7-رگ سازی ، اندوتلين، EDNO Pericytes 8-ساخت مواد بيولوژيک فعال توسط آندوتليوم، عضله صاف و ( برای مثال: ايکوزانوئيدها، فاکتورهای رشد، مواد ماتريکس و غيره). ) Rolling ( حاشيه نشينی و PMNL-s 9-همکاری بين آندوتليوم وريدها و 10-مهار واکنشهای تورمبوآمبوليک 11-حفظ تحمل وضعيت ايستاده 12-سيستمی موثر در سازگاری و تطبيق با حالتهای چالش زای بدن ( برای مثال تمرينات فيزيکی،تنظيم حرارت) سياهرگ صورت، تنظيم Homing 13-فعاليتهای موضعی اختصاصی ( برای مثال: ونول های پس از اندوتليال، حرارت جمجمه ای، گرفتگی هيجانی). ساز و کارهای موضعی که زيست مکانيک سياهرگ ها را تحت کنترل دارند عبارتند از: الف – مکانيکی ب – هورمونی ج – يونی د – متابوليکی ه – فرآيندهای عصبي نشان داده شده است که رفتارهای بيومکانيکی وريدها در پاسخ به چنديدن فاکتور فيزيولوژيک و شرايط از قبيل درجه حرارت محيط، حاملگی، سن، اندازه بدن، افزايش مزمن بار گرانشی و تمرينات طولانی مدت فيزيکی و حتی در برخی شرايط پاتوفيزيولوژيک ( برای مثال بيماری فشار خون تجربی و انسانی ) بطور سازگارانه ای تغيير می کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فعالیت وریدها،زیست مکانیک ،خودتنظیمی،گردش خون،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Mar 2015 09:33
Last Modified: 08 Mar 2015 09:33
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3162

Actions (login required)

View Item View Item