آيا سايمتدين می تواند به عنوان يک داروی محافظ راديويی و راديوپروتکتور مطرح باشد؟ مکانيزم عمل پيشنهادی

مزدارانی, حسین (1996) آيا سايمتدين می تواند به عنوان يک داروی محافظ راديويی و راديوپروتکتور مطرح باشد؟ مکانيزم عمل پيشنهادی. مجله علوم پزشکی رازی, 3 (1). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v3n1p188-fa.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1850&sid=1&...

Abstract

از DNA شواهد بسياری وجود دارد که پرتو های يونساز می توانند به ماکرومولکولهای مهم سلول مانند مولکول طريق مکانيزمهای مستقيم و غير مستقيم آسيب وارد نماييد. استفاده از عوامل شيميايی برای ايجاد حفاظت نسبی در برابر آسيبهای تشعشعی زمينه مطالعات بسياری از زمان کشف اثر راديو پروتکتوری سيستئين در سال 1349 بوده عنوان محافظ های راديويی قوی معرفی شدند اما اين ترکيبات Wa-2721 و AET ، MEA است. بعضی از داروها چون بايد در دزهای زياد تجويز شوند و بنابراين اثرهای جانبی گوناگونی را در بردارند. به دليل گزارشی مبنی بر نقش ايمنومدولاتوری داروی سايمتدين در آزمايشهای متعددی، اثر اين دارو بر روی تغييرات لنفوهماتوپوئتيک در دزهاي پايين بر روی سلولهای LET بالا و LET 8-1 گری مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين اثرات کلاستوژنيک پرتوهای با مغز استخوان با استفاده از روش ميکرونوکلئی اسی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون ميکرونوکلئی يک روش مطمئن و LET حساس برای تعيين تغييرات ژنتيکی ناشی از عوامل فيزيکی و شيميايی است. در اين مقاله نتاح حاصل از آزمايشهای متعدد انجام شده برای نشان دادن نقش راديوپروتکتوری سايمتدين ارائه می شود. در تمامی موارد، پايين و LET می باشد، اثرات کلاستوژيک پرتوهای با II سايمتدين که يک گيرنده آنتا گونيست هيستامين نوع 15 در وزن mg/kg با تزريق داخل صفاتی تنها DRF 2-5/1 کاهش داده است. اين (DRF) بالا را با فاکتور کاهش از بدن سايمتدين 2 ساعت قبل از تابش گيری حاصل شده است. اين دز سايمتدين برای سلولها سمی نيست. روشی که سايمتدين از طريق آن موجب کاهش اثرهای کلاستوژنيک تشعشع می شود منظور تبيين اين مکانيزم عمل نيز مورد مطالعه قرار گرفت. اين داروهای از طريق تشکيل در C سايمتدين، آرابيتوز ايدسيتوزين و مايتومايسين راديکالهای آزاد p موجب ايجاد آسيب بيولوژيکی می شود. نتايج نشان می دهد که سايمتدين يک اثر آنتی کلاستوژنيک و مهار DNA و مهار DNA برابر اين داروها دارد. مکانيزم راديکال اسکاويزی سايمتدين همراه با تقويت سيستم کلوتائين، ترميم می باشد. P سيتوکروم 450

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سایمتدین،اثر محافظ رادیویی،سلولهای مغز استخوان، مکانیسم رادیکال اسکاونجری،ترمیم DNA
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Mar 2015 09:33
Last Modified: 08 Mar 2015 09:33
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3164

Actions (login required)

View Item View Item